Ocena brak

ANDRZEJ z RODOS, Andrzej z Pery, Andrzej Chrysoberges OP

Autor /Teobald Dodano /23.05.2012

ur. w Konstantynopolu, zm. 1456 na Cyprze, Abp Kolossy (na Rodos). Pochodził z gr. rodziny schizmatyckiej ; po nawróceniu wstąpił do zak. w Pera na przedmieściu Konstantynopola.

Brał udział w Soborze w Konstancji, pełniąc rolę tłumacza u boku delegatów cesarza bizant., oraz w Soborze Bazylejsko-Ferraro-Florenckim, gdzie sprecyzował stanowisko Kościoła w spornej sprawie —> Filioąue; 1425 został legatem pap. Marcina V na dworze ces. bizant. oraz bpem Sutri (bpstwa nie objął);

1428-29 przebywał w Polsce prawdopodobnie w celu skłonienia króla Władysława Jagiełły do wojny z husytami; w tym czasie figurował także na liście profesorów Akademii Krak.; wykłady teol. rozpoczął przypuszczalnie za namową bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Pap. Eugeniusz IV mianował A. 2 V 1432 abpem Kolossy; 6 VII 1439 podpisał akt unii florenckiej.

Jako legat pap. na Wschód pozyskał dla Kościoła kat. metropolitę chaldejskiego Tymoteusza i bpa Maronitów Eliasza; 1447 A. został abpem Nikozji na Cyprze. W rpsach Biblioteki Wat. zachowały się 2 rozprawy A., świadczące o jego dysputach z Grekami : schizmatykiem J. Bessarionem Apologia peri tes teias usias kai energeias i dialog polem, skierowany do Marka z Efezu Andreu Rodu kai Marku Efesiu diálogos.

Wiele starań poświęcił A. sprawie doprowadzenia do unii Kościoła wsch. i zach. (A. nie należy mylić z dominikaninem o tym imieniu, którego antypap. Jan XXIII mianował abpem Rodos i który także brał udział w Soborze w Konstancji).

 

J. Fijałek, Studia do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego wydziału teologicznego w XV wieku, Kr 1898, 115; R. Coulon, DHGE II 1696-1700; R. Loenertz, La Société des Frères Pérégrinants, R 1937; E. Candal, A. Rho-densis... epistola, OCA 4 (1938) 329-371; F. Darraurès, La date de la mort d'A. Chrisoberges, AFP 21(1951) 301-305; W. Walz, LThK. I 514.

Podobne prace

Do góry