Ocena brak

Androkefaliczne przedstawienie

Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012

Ukazanie postaci zwierzęcej z głową ludzką; występowało m.in. w staroż. sztuce egip. (sfinksy-lwy z głową ludzką), asyryjskiej (byki z brodatymi głowami ludzkimi), także Indii i Chin oraz sztuce koptyjskiej i eur. średniowiecza. (od androkefalizm, z gr. anlr andrós 'mężczyzna, człowiek' + kephale 'głowa')

Podobne prace

Do góry