Ocena brak

Andragogika - Treści kształcenia ludzi dorosłych

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Czas transformacji ustrojowej narzuca zupełnie inny model kształcenia.

Wyznacznikiem, podstawa zmian ustrojowych jest proces demokratyzacji, który ogarnia cały , to uruchomienie procedur demokratycznych, polegających na możliwości wyboru swych reprezentantów, ma być to możliwie świadomy wybór, czyli taki, w którym sam akt wyboru jest poprzedzany możliwością przeglądu kandydatów.

Świadomy wybór – to przekonanie o słuszności naszego wyboru.

Zadaniem edukacji dorosłych jest przeoranie świadomości dużej części naszego społeczeństwa. Jeśli nie akceptujemy zmian negatywnych, to nie jesteśmy w stanie wybrać prawidłowo swego przedstawiciela.

Niski poziom udziału społeczeństwa w wyborach, tłumaczy się funkcjonowaniem świadomości postkomunistycznej i świadomości o tym, że prezydent jest tym. Który wszystko może. Dlatego w wyborach prezydenckich bierze udział największy odsetek ludzi. Wyniesiony nawyk, zmyślony przez komunistów sprawił, że my nie kwapimy się do wyborów. Tymczasem rzeczywistość jest inna, bo dziś prezydent może znacznie więcej, niż dawny sekretarz stanu w komunizmie.

Zwiększył się zakres wpływania na sprawy miejscowe, lokalne. Świadomość tego faktu, że nasz wybór był niewłaściwy i świadomość możliwości zmiany, np. wybranego już prezydenta, który się nie sprawdza w drodze referendum, musi być udziałem każdego wyborcy.

Dwie fundamentalne reguły zmiany ustrojowej:

- demokratyzacja życia społecznego

- wolny rynek = wolna gra, nieograniczona restrykcjami wszystkich podmiotów gospodarczych, zajmujących się produkcją, usługami, handlem.

Wolny rynek zadziałał także na obszarze edukacji. Dotyczy to konkurencji różnych podmiotów edukacyjnych, w tym także PWSZ, będący konkurencją dla innych uczelni.

Skutki wolnego rynku: pozytywne i negatywne.

- negatywne – szybkie zróżnicowanie dochodów np. ludzie mniej zaradni nie pracują, staja się biedniejsi, biedniejszych jest coraz więcej, natomiast bogacących się coraz mniej.

Aby poradzić sobie z bieda trzeba się uczyć. Współczesna oferta edukacyjna ludzi dorosłych winna uwzględniać zmiany nowego ustroju, charakter tych zmian ustrojowych.

Zmiany ustrojowe stawiają jednostkę wobec wyzwania odpowiedzialności za swoje losy, o to żeby zapewnić sobie pracę, o zdobywanie wykształcenia.

Edukacyjna oferta powinna się wzbogacać, poprzez środki masowego przekazu.

Cele i zadania edukacji dorosłych realizowane są w toku procesu systemu dydaktycznego, który określa funkcję, zadania.

3 systemy edukacyjne Czesława Kulisiewicza:

a) tradycyjny – opiera się na dydaktyce Herbarta

b) nowego wychowania – opiera się na teoretycznej koncepcji J. Devey’a

c) współczesny – bazuje na teorii wielostronnego kształcenia. Ten rodzaj kształcenia, który zaleca się współcześnie, gdzie oddziaływania dotyczą wszystkich sfer naszej osobowości – od moralnej, poprzez intelektualną

Treści kształcenia ludzi dorosłych składają się na tematykę zajęć szkolnych, pozaszkolnych i kursowych. Treści wiążą się z zainteresowaniami ludzi, które decydują o popycie na te treści.

W XX wieku skala potrzeb nie była bardzo odmienna od teraźniejszej.

Franciszek Urbańczyk w dydaktyce poświęca uwagę motywacji i dotyczy zainteresowań i potrzeb od których zależą wyniki i efekty osiągnięć.

Uczący się dorosły ma motywację, to przyswaja sobie wiedzę, zaspokajającą zainteresowania.

Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu wiedza jest trwalsza, dłużej zostaje. Rodzi się wtedy uczucie przyjemności, bo efekty w postaci wiedzy są większe, wtedy ten stan rodzi przyjemność.

Człowiek stara się pokonywać przeszkody na drodze edukacji. Gdy motywacja do uczenia się jest słaba, to słabe są efekty.

Transformacja ustrojowa narzuca zmiany w kształceniu dorosłych:

- proces demokratyzacji stosunków międzyludzkich

- uruchomienie procedur demokratycznych(świadome wybory swoich reprezentantów)

- wprowadzenie wolnego rynku(gospodarka kierują nie odgórne zarządzenia władz, ale uzależniona jest ona od potrzeb społecznych). Wolny rynek oparty jest na podmiotach prywatnych.

- skutki wolnego rynku – różnice w zarobkach

- zmiany kształcenia ludzi dorosłych

Podobne prace

Do góry