Ocena brak

ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK, pseud. Kazimierz Góralczyk,
ur. 12 XII 1823 w Wilnie, zm. 28 VII 1883 w Krakowie,
pisarz dla dzieci i ludu, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Porzucił
drogę nauk. w dziedzinie farmacji dla prac lit.; od 1826
przebywał stale w Krakowie, prócz pobytu 1858-67 w Warszawie,
gdzie m. in. redagował 1861-66 -» „Kmiotka", 1865-66—>
„Przyjaciela Dzieci", 1859-63 kalendarze J. Ungra oraz współpracował
z czasopismami i z Encyklopedią powszechną S.
Orgelbranda. Z patriot. poezji A., uczestnika powstania krak.
1846, dużą popularność zdobyły: wiersz o E. Dembowskim
Emisariusz (1848), poemat —> Tyrteusz (1861) oraz Pieśń strzelców
(1862; inc. „Hej strzelcy wraz! nad nami orzeł biały")
i Śpiew kmieci polskich ze zbioru Pieśni zbudzonych (powst.
1863, ogł. 1908), z twórczości dram. —» Kościuszko pod Racławicami
(1881). Utwór ten, podobnie jak obrazki dram. o tematyce
lud. (Chłopi arystokraci, wyst. 1849, Łobzowianie 1854,
Flisacy 1855, Błażek opętany 1856), propaguje solidaryzm nar.
i konserwatywne koncepcje w kwestii chłopskiej; w Emigracji
chłopskiej (wyst. 1876, wyd. 1877) A. wprowadził do literatury
jeden z żywotnych problemów współcz. wsi pol., podjęty
później przez Sienkiewicza i Konopnicką. Dla ludu i dzieci,
obok elementarzy i książeczek dla początkujących czytelników,
wydał m. in. Dzieje Polski w 24 obrazkach (1863, wielokrotne
wznów.) oraz przekł. i przeróbki: Przypadków Robinsona
Kruzoe D. Defoe (1868), Ducha puszczy R.M. Birda (1872)
i in. W 1875 zakupił niewielką drukarnię, którą przekształcił
w poważny zakład, znany z wysokiego poziomu sztuki drukarskiej,
rozbudowany nast. przez syna (—» Anczyc Wacław Zygmunt).
Życie i pisma, oprać, i zarys monogr. M. Szyjkowski, 1.1-6, Kr. 1908;
Poezja patriotyczna i Kościuszko pod Racławicami, oprać, i wstęp J.S.
Bystroń, Kr. 1924 BN I 69; Obrazki dramatyczne ludowe, jw. BN 178.
SPKP (I. Aleksandrowicz, Z. Rybska); R. GÓRSKI Dramat ludowy
XIX wieku. W. 1969. Ryszard Górsk

i

Podobne prace

Do góry