Ocena brak

Anatomia patologiczna dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Dysplazja stawu biodrowego powstaje w okresie życia płodowego. Zwichnięcie stawu biodrowego powstałe w pierwszych miesiącach okresu płodowego określamy mianem zwichnięcia wrodzonego - teratologiczne-go, natomiast zwichnięcie rozwijające się w okresie późniejszym, w tym w wieku niemowlęcym i starszym, nazywamy zwichnięciem rozwojowym. Leczenie dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego wymaga zrozumienia anatomii patologicznej tych deformacji. Zagadnieniem tym zajmowali się tacy autorzy, jak Dega i Dunn. Najobszerniej anatomię patologiczną stawu biodrowego przedstawił Stanislavjevic (1964). Autor ten, na podstawie badań ponad 1000 stawów biodrowych u zarodków i płodów oraz 42 noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia, wyróżnił trzy okresy rozwoju we-wnątrzmacicznego, w których staw biodrowy rozwija się w warunkach szczególnego ryzyka: pierwszy to okres około 12. tygodnia, drugi około 18. tygodnia, trzeci to ostatnie 4 tygodnie przed porodem.

Podobne prace

Do góry