Ocena brak

Anatomia grupy - Komunikacja grupowa

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Efektywność grupy zależy od istnienia konsensusu między jej członkami. Konsensus jest następstwem interakcji, które z kolei są produktem otwartej komunikacji. Wydaje się zatem oczywiste, że tak lub inaczej definiowana efektywność grupy pośrednio lub bezpośrednio jest warunkowana otwartą komunikacją. W tym kontekście komunikację można zdefiniować jako wszystkie środki, za pomocą których między członkami grupy są przekazywane rozmaite informacje.

Komunikacja w obrębie grupy może być kwalifikowana według dwóch wymiarów:

1) kierunku przepływu informacji, który może być jednostronny, dwustronny lub wielostronny,

2) struktury sieci, przez którą informacja przepływa.

Strukturę sieci komunikacyjnej determinują trzy główne czynniki:

1) organizacja formalna z jej stosunkami nadrzędności – podporządkowania,

2) organizacja nieformalna z jej nieustrukturalizowanymi stosunkami zorientowanymi na osiągnięcie celów

3) środki używane do przekazywania informacji.

Mniej istotnymi czynnikami determinującymi strukturę sieci komunikacyjnej są:

1) status społeczny (na przykład wiek, wykształcenie lub wspólny background),

2) podobieństwo poglądów

3) osobista przyjaźń.

Podobne prace

Do góry