Ocena brak

ANAMI KORECHIKA (1887-1945) - generał

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Japoński wiceminister wojny w rzą­dzie premiera Fumimaro *Konoe. Działał na rzecz przekazania władzy gen. Hideki *Tojo, znanemu jako zwolennik podboju przez Japonię olbrzymich obszarów Pacyfiku i Azji. W czasie wojny dowodził 11 armią w Chinach, a następnie 2 ar­mią w Mandżukuo. W 1943 r. prze­jął dowództwo nad działaniami w Nowej Gwinei. W kwietniu 1945 r. objął urząd mi­nistra wojny w rządzie adm. Kanta-ro Suzuki. Choć zdawał sobie sprawę z katastrofalnego stanu go­spodarki i sił zbrojnych, był prze­ciwny kapitulacji Japonii. Jednakże odmówił przyłączenia się do grupy oficerów planujących dokonanie za­machu stanu, który miał powstrzy­mać cesarza przed ogłoszeniem ka­pitulacji. Ta decyzja Anamiegowpłynęła na zaakceptowanie przezgrupę najwyższych oficerów ko­nieczności złożenia broni. W sierp­niu 1945 r. popełnił sepuku w swo­jej oficjalnej rezydencji.

Podobne prace

Do góry