Ocena brak

Analogia sytuacji nauczyciela - wychowawcy

Autor /apocalipto Dodano /29.06.2005

Analogia sytuacji nauczyciela ? wychowawcy?
?Czyli jak jeździć bezpiecznie?.

Analogia według ?Encyklopedii Szkolnej A ? Ż? wydawnictwa Europa to podobieństwo, zgodność rzeczy, sytuacji. Natomiast Słownik Języka Polskiego podaje, że analogia to podobieństwo, zgodność, równoległość cech, a także rzecz podobna, odpowiednik.
Chciałabym ukazać analogię sytuacji nauczyciela ? wychowawcy i Kodeksu drogowego.
Kodeks drogowy to zbiór przepisów regulujących zasady poruszania się po drogach. Dzięki niemu ma panować bezpieczeństwo i porządek na drodze. Podobna jest rola nauczyciela. Ma być drogowskazem w podróży edukacyjnej ucznia. Jego zadaniem jest wskazywanie właściwej drogi uczniowi oraz sposobu poruszania się nią. Aby poprowadzić ucznia do celu nauczyciel stosuje określone nakazy, zakazy i podaje niezbędne informacje. Kieruje nim w taki sposób, aby droga, którą uczeń ma przebyć była bezpieczna i prosta. Stara się pomóc mu uniknąć bądź bezkolizyjnie wybrnąć z trudnych zakrętów. Jeżeli uczeń nie dostosuje się do owych drogowskazów może ulec wypadkowi. Ponosi wówczas określone straty i docenia ich wagę.
Często uczeń może znaleźć się na rozstaju dróg i mieć problem, którą z nich wybrać. W tym momencie bardzo przydatne a wręcz nie zbędne stają się rady udzielane przez nauczyciela. To, którą drogę wybierze uczeń zależy od tego, w jaki sposób zinterpretuje te rady i jak je zastosuje.
Niekiedy zdarza się także, że uczeń napotyka kontrolę radarową. Może nią być niezapowiedziana kartkówka lub niespodziewane odpytywanie. Sprawdzony zostaje wówczas poziom jego wiedzy oraz umiejętność jej zastosowania. Jednakże jest to również sprawdzian dla nauczyciela. To jak uczeń wybrnie z takiej kontroli jest zależne nie tylko od jego pilności i sumienności, ale także od tego czy nauczyciel potrafił przekazać wiedzę na dany temat w sposób zrozumiały i łatwy do przyswojenia.

Uważam, że w procesie uczenia się dziecka nauczyciel odgrywa kluczową rolę. Ważne jest, aby potrafił jej sprostać. Nauczanie ma być kierowaniem procesem uczenia się dziecka. Dobry nauczyciel powinien, więc zadbać o to, aby proces ten był wspaniałą przygodą i przyjemności?ą nie tylko dla ucznia,ale i dla niego samego. Jest to istotne, gdyż tylko wówczas nauczyciel ? wychowawca będzie mógł pełnić swoją rolę najlepiej jak potrafi. Nauczyciel ?spełniony? to nauczyciel kompetentny, dobry i szczęśliwy.

Podobne prace

Do góry