Ocena brak

Analiza transakcyjna na podstawie bohaterki filmu "Kiedy mężczyzna kocha kobietę"

Autor /accepleScorge Dodano /12.03.2007

ANALIZA TRANSAKCYJNA NA PODSTAWIE BOHATERKI FILMU „KIEDY MĘŻCZYZNA KOCHA KOBIETĘ”:

Alice Greek ma 30 lat. Jest mężatką – mąż Michael Green, posiada dwie córeczki 9 – letnią Jess z pierwszego małżeństwa i 4 – letnią Casey. Problemem Alice jest nadużywanie alkoholu.
Analiza transakcyjna składa się z pięciu głównych narzędzi, które stosujemy w analizie konkretnego przypadku:
I. Analiza równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego:
 system rodzic – jest to sfera życia nauczonego;
 system dorosły – jest to sfera życia doświadczonego;
 system dziecko – jest to sfera życia spontanicznego, emocjonalnego. To całe bogactwo uczuć przeżywanych przez człowieka.
II. Analiza stosunków międzyludzkich – stanowią one kombinację różnych stanów „ja”:
 transakcje komplementarne – każdy stan „ja” jednego osobnika powoduje przewidzianą odpowiedź drugiego stanu „ja”;
 transakcje krzyżujące się – jeden osobnik odpowiada używając takiego stanu „ja”, który nie jest pożądany przez drugiego z nich;
 transakcje zakamuflowane – przedstawiany stan „ja” na zewnątrz nie odpowiada stanowi rzeczywistemu;
III. Analiza wspólnego życia.
IV. Analiza związku jednostki z jej otoczeniem oraz przyjmowane postawy życiowe:
 arogancja;
 pasywność;
 podległość;
 konstruktywne porozumiewanie się;
V. Scenariusze życiowe.

Narzędzie I
Analizując przypadek Alice mogę stwierdzić, że stan, który w niej dominuje to stan Ja-Dziecko. Stan ten charakteryzuje się emocjonalnością, spontanicznością, ekspresją, beztroskim zachowaniem i chęcią zaspokojenia własnych potrzeb, przyjemności. Obserwując zachowanie Alice zauważyłam, że kobieta nadużywa alkoholu, który pozwala się jej odprężyć i oderwać od trudnej rzeczywistości. Jak twierdzi sama nie daje sobie rady w pracy, rodzinie, czuje się samotna pod częstą nieobecność męża w domu (jest pilotem). Z tego wynika, że kobieta nie potrafi podołać wymaganiom stawianym jej przez otoczenie, czuje się bezsilna – to odzwierciedla stan Ja-Dziecko. Jedyną rzeczą, która odrywa ją od szarej rzeczywistości jest alkohol, to on rekompensuje jej samotność, braki emocjonalne.

Narzędzie II
Podczas dokonywania analizy można dostrzec kilka rodzajów transakcji. Pierwszy typ jaki dostrzegłam jest typ transakcji komplementarnych, w których stan „ja” jednego osobnika transakcji powoduje przewidzianą reakcję drugiego z nich. Takie transakcje możemy dostrzec na początku znajomości Alice i Michaela. Wtedy ich zachowania były spontaniczne, pełne emocji i rodziły konfliktów. Drugim typem transakcji jakie możemy zauważyć to transakcje krzyżujące się. Mają one miejsce, kiedy mąż wyraża chęć pomocy żonie, ona jednak sprzeciwia się temu. Zarzuca mu, że jest najmądrzejszy i najlepszy na świecie.

Do góry