Ocena brak

Analiza „skierowania" ze szkoły

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Opinia szkolna ma charakter opisowy lub zawarta jest na specjalnym druku. Opinia opisowa ma w wielu przypadkach te przewagę nad gotowym formularzem tylko wypełnionym przez nauczyciela, że łatwiej pozwala badającemu wytworzyć sobie pewien przybliżony obraz ucznia jeszcze przed badaniem. „Skierowanie" pozwala uzyskać dane odnośnie:

- opanowania przez ucznia znajomości zasad ortograficznych,

- częstotliwości występowania błędów w jego wytworach pisemnych,

- charakteru popełnianych błędów,

- poziomu graficznego pisma,

- tempa pisania,

- poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych,

- poprawności artykulacyjnej wymowy,

- postępów w nauce języków obcych,

Podobne prace

Do góry