Ocena brak

Analiza Rynku Belgijskiego

Autor /grainuini Dodano /10.01.2005

Analiza rynku turystyki w Belgii


1.Informacje ogólne o rynku Belgijskim


Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją (620 km), od południa z Luksemburgiem (148 km), od wschodu z Niemcami (167 km) i od północy z Holandią (450 km). Łączna długość granic lądowych wynosi 1 385 km, ponadto istnieje 64 km fragment wybrzeża Morza Północnego. Powierzchnia kraju wynosi 30 518 km kwadratowych. Ludność zamieszkująca kraj w 2003r. wynosił 10,289 mln. Wartość produktu krajowego brutto wyrażana w Euro w 2003 roku szacunkowo wyniosła 27,175 mln. Kraj ten zaliczany jest do jednych z najbardziej rozwijających się krajów Europy. Dobrym przykładem jest polepszenie gospodarki kraju, import eksport towarów z zagranicy, przemysł oraz spadek bezrobocia . Z roku na rok kraj dysponuje coraz to bogatszym rynkiem pracy co powoduje iż stopa inflacji wzrasta. W roku 2002 stopa inflacji wynosiła 1,6%, rok później stopa inflacji wzrosła o 0,1%.


2. Dostępność komunikacyjna (wg stanu na 2004r.)

W Belgii, podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Proces przemian społeczno-gospodarczych kształtujących się w całym świecie, a zwłaszcza w Europie, stworzył korzystne warunku dla rozwoju turystki w Belgii. Jednakże jednym z najważniejszych czynników powodujących poprawne działanie turystyki w Europie jak i na całym świecie jest stopień łatwości z jakim turysta może się dostać do miejsca docelowego w danym kraju.
Do stworzenia odpowiednich warunków komunikacyjnych niezbędne są połączenia lotnicze kolejowe jak i autobusowe. Biorąc po uwagę dostępność komunikacyjna Belgii oraz Polski można powiedzieć że Belgia to kraj do którego dojazd nie stanowi żadnych problemów w dzisiejszych czasach.
Z Polski do Belgii możemy się dostać zarówno drogą powietrzną jak i lądową.
Najbardziej obleganym a zarazem najkorzystniejszym rodzajem połączeń pomiędzy Polska a Belgią są połączenia lotnicze. Liczba lotów w tygodniu z Polski do Belgii wynosi 39. Najważniejsze z nich to : Bruksela- Warszawa( przewoźnik SN BRUSSELS AIRLINES/ PLL LOT), Charleroi- Warszawa ( przewoźnik LUXAIR) Charleroi- Katowice (przewoźnik Airpolonia), Luksemburg-Warszawa ( LUXAIR).Połączenia kolejowe kursują 6 razy w tygodniu z Warszawy do Brukseli.
Liczba połączeń autobusowych wynosi 26 w tygodniu. Kortrijk- Gandawa-Bruksela-Antwerpia-Leuven-Liege-Poznań-Łódź-Warszawa (przewoźnik Eurolines), Kortrijk- Gandawa-Bruksela-Antwerpia-Leuven-Liege-Zielona Góra-Wrocław-Opole-Katowice-Kraków (przewoźnik Eurolines), Bruksela-Antwerpia-Liege-Poznań-Warszawa-Białystok (przewoźnik Alsa-Biacałex), Charleroi-Mons-Bruksela-Antwerpia-Poznań-Warszawa-Wrocław-Kraków-Olsztyn-Toruń-Gdańsk) (przewoźnik Polorbis-Orbis Transport), Bruksela-Białystok (Przewoźnik PKS Siemiatycze) Bruksela-Siemiatycze (przewoźnik PKS Siemiatycze)

3. Umowy dwustronne podpisane z Polską o współpracy w dziedzinie turystyki


14 października 1977 roku została zawarta umowa o współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządek Królestwa Belgijskiego. Umowa została wprowadzona w życie 04 kwietnia 1978 roku.


4. Struktura organizacyjna zarządzania turystyką

Belgia posiada czterech ministrów odpowiedzialnych za sprawy turystyki :

Minister do spraw turystyki wspólnoty regionu Flandrii, któremu podlega ośrodek turystyczny tego regionu zwany „ Toerisme Vlaanderen”, odpowiedzialny jest za decyzje związane z turystyką w północnym regionie Belgii.
Minister regionu Brukseli, któremu podlega Komisja Wspólnoty Francuskiej Regionu Brukseli zwana „Cocof” (Commission Communautaire francaise de la Region de Bruxelle-Capitale) i Ośrodek turystyczny brukseli.
Komisarz Turystyki Walonii, pod którego podlega Komisariat Generalny do spraw Turystyki (CGT) i Walońsko-Brukselska Organizacja Turystyczna.
Minister do spraw turystyki Wspólnoty Germanojęzycznej pod którego podlega Ośrodek Turystyczny Regionu Wschodniego (OTCE- Orfice du Tourisme des Cantos de I’ Est)


4.1. Narodowa Organizacja turystyczna

4.1. Commissariat General au Tourisme (CGT) i Toerisme Vlaanderen

4.2. CGT powstało w 1939 r.- z dwoma sekcjami językowymi jedna francuskojęzyczna a druga holenderska.
Od 1970 r. CGT pełni rolę Departamentu Turystyki w Rządzie Walonii, a promocją zajmuje się Orfice de Promotion du Tourisme (OPT) na rzecz Walonii Brukseli.
Promocją Flandrii zajmuje się Toerisme Vlaanderen.

4.3. Belgia jest reprezentowana w 12 krajach w tym Holandii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Skandynawii, Polsce, Kanadzie, (Quebek) Włoszech, USA, Japonii.

5. Ogólne informacje na temat zagranicznych wyjazdów turystów belgijskich.

W 2002 liczba wyjazdów ludności belgijskiej wynosiła 10.355 mln. 7.950 ludzi wyjechała w celach urlopowo-wakacyjnych. 1.065 ludzi wyjechało w celach biznesowych natomiast 1.002 osoby udało się w odwiedziny do znajomych i krewnych. Do najczęściej odwiedzanych krajów zalicza się Francje Hiszpanie i Włochy. Najczęściej używanym środkiem transportu w Belgii nadal pozostaje samochód (45.83% ludności wybiera podróż samochodem). 19.58% turystów belgijskich wybiera podróżowanie samolotem. Dopiero pod transporcie samochodowy i lotniczym przychodzi kolej na transport autokarowy który jest najrzadziej wykorzystywanym środkiem transportu przez belgijskich turystów (6.37% korzysta z autokarów)6. Trendy i nowe zjawiska występujące na rynku turystycznym


W roku 2002 miało miejsce 10.355.800 wyjazdów wakacyjnych Belgów, co równa się z liczbą ludności w tym kraju. Najchętniej odwiedzanymi krajami są kraje ościenne. Francja do dnia dzisiejszego pozostaje najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Belgów, jednakże od momentu kiedy Polska oraz inne kraje Europy środkowo-wschodniej dołączyły do Unii Europejskiej rynek turystyczny polepszył się. Główną zaletą jest zniesienie wiz co sprawia swobodną możliwość przemieszczania się bez paszportów. Przynależność Polski do Unii Europejskiej zwiększa wiarygodność kraju wobec turystów belgijskich. Wyśmienita kuchnia, wspaniale zabytki historyczne, historyczne miasta, oraz czyste środowisko naturalne sprawia że coraz częściej ludność belgijska darzy Polskę zaufaniem. W 2006 roku liczba przyjazdów do Polski wzrosła o 100% w porównaniu do roku 2000. Najczęściej uprawianymi rodzajami turystyki są: turystyka weekendowa oraz turystyka objazdowa. Polska jest coraz częściej uważana za kraj szybkich przemian który ma do zaoferowania szereg podstawowych produktów turystycznym na rynku Europejskim, główne z nich to: wycieczka po Krakowie, wycieczka po Warszawie, trasa objazdowa- Szczecin- Gdańsk- Malbork – Toruń – Warszawa – Częstochowa –Kraków – Oświęcim – Wrocław, wycieczka z Warszawy do Krakowa z Krakowa do Zakopanego. Do dodatkowych produktów turystycznych możemy zaliczyć: pobyt na Mazurach, wynajem kwater prywatnych i domków letniskowych, podróże motywacyjne, wyjazdy szkolne, wydarzenia koncerty, festiwale, Boże Narodzenie.


II. Cechy Rynku Belgijskiego w Stosunku Do Polski

Analiza SWOT

Mocne strony

Przynależność do Unii Europejskiej
Korzystne położenie w środku Europy na skrzyżowaniu ważnych dróg europejskich
Potencjał kulturowy który zawiera dziedzictwo kulturowe jak i kulturę współczesną
Bogate stosunkowo dobrze zachowane środowisko naturalne
Gościnność Polaków. Polacy są narodem gościnnym i odnoszą się do cudzoziemców z otwartością i przyjaźnią.
Znajomość głównych miast polskich (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań)
Atrakcyjna kuchnia
Różnorodność ofert turystycznej- natura, kultura

Słabe strony

Niska jakość wewnętrznego transportu pasażerskiego (zły stan dróg i duże natężenie ruchu kołowego)
Negatywne sądy o Polsce i Polakach
Wysokie ceny usług hotelarskich, zwłaszcza w Warszawie i w Krakowie
Słaba znajomość języka Francuskiego


Szanse

Coraz powszechniejszy wizerunek Polski jako kraju pozytywnych szybkich zmian
Przynależność do Unii Europejskiej zwiększa wiarygodność Polski, stabilność polityczną i korzystny wizerunek sytuacji gospodarczej kraju
Wsparcie Unii Europejskiej dla programów regionalnych, regionalnych tym także rozwoju infrastruktury, turystycznej
Nowe linie lotnicze oferujące swoje usługi po niskich kosztach (Wizzair, Airpolonia)
Oryginalność duży potencjał rynkowy: niewielu turystów belgijskich odwiedziło dotychczas Polskę, trend do poszukiwania nowych kierunków. Szanse na nowe oferty pobytu w atrakcyjnym środowisku kulturowym i przyrodniczym.
Turystyka aktywna: spadek zainteresowania biernym odpoczynkiem nad morzem na rzecz bardziej aktywnych form turystyki.
Turystyka miejska- objazdowa: wzrost zainteresowania turystyką weekendową
Wydarzenia kulturalne o międzynarodowej renomie
Uzdrowiska- atrakcyjność cen
Sporty zimowe- atrakcyjność cen

Zagrożenia

Silna konkurencja innych krajów- nowych członków Unii- Czechy, Węgry
Niska koncentracja działań marketingowych środków finansowych na promocję. Niechęć do koncentracji środków i wysiłków jest jedną z widocznych cech polskiego sektora turystycznego
Niskie poczucie bezpieczeństwa turystów w Polsce
Nie przestrzeganie przez decydentów krajowych potencjały polskiej turystyki.

2. Najwięksi touroperatorzy działający na rynku belgijskim

Biorąc pod uwagę dane z 2004 roku możemy stwierdzić iż zainteresowanie belgijskich touroperatorów polskim rynkiem turystycznym ciągle wzrasta. Do największych touroperatorów działających na belgijskim rynku możemy zaliczyć: Jetair, Thomas Cook Best Tour, Odysseus NW, Escape Travel, Bonvoyages s.a. Pod koniec maja 2004 roku 52 touroperatorów proponowało wycieczki do Polski. Produkty znajdujące się katalogach belgijskich touroperatorów przedstawiają szereg usług turystycznych oferowanych w Polsce. Profesjonalne firmy działające w branży turystycznej posiadają w swoich ofertach między innymi: zwiedzaniem głównych a zarazem najbardziej rozwiniętych miast turystycznych( Kraków, Warszawa, Gdańsk) zajmują się transferami lotnisko-hotel-lotnisko, rezerwacjami hoteli, transportu, wycieczkami autokarowymi , kulturalnymi, wynajmem domków letniskowych.

3. Charakterystyka turystów wyjeżdżających do Polski

Śledząc Belgijskie statystyki na temat przyjazdów turystów do Polski możemy w 100% stwierdzić iż zainteresowania wyjazdami grupowymi do Polski znacznie wzrosły w ubiegłych latach. Tendencja ta także utrzymała się w 2003 roku. Zagraniczni turyści dokonując wyboru wycieczki często poszukują tanich baz noclegowych. Polska jako kraj ciągle rozwijający się musi borykać się z problemem iż nie wielka ilość ludności belgijskiej decyduje się na pobyt w Polsce. Głównym powodem braku zainteresowania jest słaba oferta ze strony belgijskich touroperatorów. Podczas przeprowadzonych badań 62% klientów twierdzi iż nigdy przedtem nie było w Polsce. Podczas oceny Polski przez osoby które odwiedziły nasz kraj aż 81% oceniło nas w sposób bardzo pozytywny jedynie 2% badanej ludności przyznało ocenę niedostateczną. Głównym powodem wizyt zagranicznych turystów jest chęć poznania zabytków polskiej kultury, oraz spędzenie wakacji na łonie natury. Najchętniej turyści preferują zwiedzanie miast oraz podróże objazdowe. Takie też produkty oferowane są przez belgijskich touroperatorów. Z ich usług korzysta 44% udających się do Polski, a 56% organizuje podróże w zakresie własnym.


III. Marketing Na Rynku Belgijskim

1. Cel

Z promocją wiąże się wykorzystywanie faktu iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Kolejnym bardzo ważnym etapem promowania Polski na szczeblu europejskim są media, które przekazują bezpośrednie informacje do indywidualnego odbiorcy. Przekazywanie pozytywnych informacji na temat Polski tworzy pozytywną opinie na temat marki turystycznej Polski. Następnym celem w uzyskiwaniu pozytywnego wizerunku jest zaciśnięcie kontaktów z belgijskimi i luksemburskimi biurami podróży.

2. Strategiczne regiony Polski w działaniach promocyjnych

Podstawą sukcesu w działaniach marketingowych jest odpowiednia promocja w tym przypadku naszego kraju. Odpowiednie oddziaływanie promocji Polski jako kraju rozwijającego się w kierunku turystycznym wzbudzi zaufanie u odbiorcy jakim jest Belgia. Pozytywne promowanie naszych regionów (Małopolska- Kraków, Zakopane, Mazowsze Warszawa- Żelazowa Wola, Pomorze- Gdańsk i okolice, Mazury- Kraina Tysiąca Jezior oraz Podlasie) polegające na przekazywaniu informacji ma na celu powiększenie wiedzy odbiorcy w tym przypadku jakim jest Belgia.

3. Strategiczne Polskie produkty mające szanse powodzenia

Do strategicznych produktów Polski należą: Miasta dziedzictwa kultury, Weekendy na terenie Polski, Uprawianie turystyki aktywnej, Uzdrowiska oraz Kuchnia Polska.

4. Adresaci działań marketingowych

Dobrze opracowana oferta produktu turystycznego „Polska” głównie kierowana jest do Turystów Indywidualnych, Belgijskich Touroperatorów i agentów oraz do mediów.5. Narzędzia marketingowe


Do głównych działań marketingowych należy zaliczyć obsługę klienta indywidualnego, podróże studyjne dla dziennikarzy oraz touroperatorów, targi turystyczne, imprezy promujące Polskę w skali europejskiej, reklamę oraz strony internetowe które w dzisiejszych czasach stanowią pierwsze źródło informacji. Targi turystyczne biorą udział między innymi organizacje turystyczne o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, firmy hotelarskie oraz związki i zrzeszenia turystyczne. Podczas promocji całemu światu markowego produktu turystycznego jakim jest „Polska” przekazywana jest wiedza kulturowa a zarazem i zwyczaje obowiązujące w kraju. Podczas licznych imprez turystycznych nie brakuje pokazów góralskich zespołów ludowych czy też informacji przybliżający zarys historyczny naszego kraju.Wnioski


Podsumowując moją pracę chciałbym stwierdzić iż z początkiem 2004 roku w związku wejściem do Unii Europejskiej wzrosło zainteresowanie mediów Polską. Współpraca z mediami jest jedną z lepszych dróg do uzyskania pozytywnego wizerunku w oczach innych krajów Europejskich. Dlatego też wskazane jest organizowanie podróży prasowych w ciekawe regiony Polski oraz promowanie polskiego produktu turystycznego za pomocą reklamy. Wraz z wejściem tanich przewoźników lotniczych (Wizzair, AirPolonia) niskie ceny biletów lotniczych oraz zniesienie paszportów dla średnio zamożnego turysty Polska stała się idealnym miejscem do spędzenia wakacji podczas okresu letniego jak i zimowego. Sądzę że ogromną szansę dla promocji naszego kraju stanowi wprowadzenie turystyki kongresowej jak i uzdrowiskowej. Nie da się ukryć ze promocja naszego kraju przynosi pożądane przez nas efekty a zarazem ogromny wkład finansowy.
Analizując bazę noclegową w Polsce, należy zauważyć iż oferty polskich hotelarzy nie należą do najkorzystniejszych wobec młodych turystów. Kolejnym minusem w polskiej turystyce są ubytki w bazie noclegowej. Indywidualnym problemem polskiego społeczeństwa jest brak znajomości języków obcych.
Polska jako kraj o szerokiej atrakcyjności turystycznej ma ogromne szanse stać się jednym z liderów turystyki w Unii Europejskiej.Źródło:
Analiza rynku Turystyki
www.pot.gov.pl

Podobne prace

Do góry