Ocena brak

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Wdrażanie oddziaływań

Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011

Ze względu na utrzymujące się trudności szkolne oraz nasilające się jąkanie skierowałam ucznia na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy i otrzymania zaleceń do pracy z dzieckiem. Zgłosiłam ucznia (za zgodą rodziców) na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, systematycznie sprawdzam jego obecność i aktywności na tych zajęciach. Grupa uczniów systematycznie pomaga chłopcu w nauce. Chłopiec otrzymał pomoc materialną z mojej strony (składki klasowe) oraz zasiłek losowy ze szkoły.

Po długich staraniach udało mi się doprowadzić do spotkania z matką chłopca, która stara się systematycznie raz w tygodniu kontaktować się ze mną. Matka widząc moje zaangażowanie i chęć pomocy, stara się otaczać syna opieką, zapewniać schludny wygląd i czuwać nad systematycznym uczęszczaniem syna do szkoły. Matka zobowiązała się do wizyty w poradni logopedycznej ze względu na nasilające się jąkanie dziecka.

Podobne prace

Do góry