Ocena brak

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Propozycja rozwiązania problemu

Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011

Otoczenie ucznia indywidualną opieką wychowawczą i dydaktyczną - udział w zajęciach wyrównawczych (sprawdzanie obecności na tych zajęciach), ustalenie cotygodniowych spotkań z rodzicami, głównie z matką, w celu przekazania informacji i porad dotyczących pracy z dzieckiem, pomoc socjalna w formie zasiłku pieniężnego lub pomocy rzeczowej, ponowne skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz logopedycznej, zorganizowanie pomocy koleżeńskiej i wsparcia emocjonalnego ze strony grupy klasowej.

Rozmowa z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów na temat indywidualnego i szczególnie życzliwego traktowania. Zorganizowanie wyjazdu chłopca na obóz socjoterapeutyczny.

Podobne prace

Do góry