Ocena brak

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Identyfikacja problemu

Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011

Uczeń, który zwrócił moją szczególną uwagę uczęszcza do klasy mojej klasy wychowawczej.

Jest to chłopiec, który wymaga szczególnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i indywidualnego traktowania. Jego głównym problemem jest nerwica mowy-jąkanie.

Dziecko wychowywane jest w rodzinie, w której dominują nieprawidłowe postawy i wzorce- alkoholizm ojca, bezradność matki, bardzo trudna sytuacja materialna, brak w konflikcie z prawem. Rodzina nie zaspokaja podstawowych potrzeb dziecka - brak poczucia bezpieczeństwa i opieki. Chłopiec jest zaniedbany, często choruje, obiady je w szkole opłacone przez MOPS.

Jest uczniem słabym, mało aktywnym o ubogim zasobie słownictwa, wykazuje podstawowe braki w wiadomościach szkolnych we wszystkich przedmiotach. Ma roczne opóźnienie szkolne. Trudno nawiązuje kontakty rówieśnikami i nauczycielami. Niechętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły (ognisko klasowe, wieczorki, mikołajki).

Szczegółowy wywiad na temat ucznia przeprowadziłam z jego wychowawcą w klasach I -III.

Wychowawczyni potwierdziła moje spostrzeżenia dotyczące trudności szkolnych i jąkania.

Uczeń powtarzał klasę "0" (brak gotowości szkolnej), był dwukrotnie badany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na nieharmonijny rozwój intelektualny i cechy osobowości. Trudności ucznia narastały stąd moje szczególne zainteresowanie uczniem w klasie czwartej.

Podobne prace

Do góry