Ocena brak

Analiza poziomów użyteczności oczekiwanych przez klientów

Autor /Melon Dodano /08.02.2012

Pierwszym krokiem w projektowaniu kanału marketingowego jest zrozumienie co. gdzie, dlaczego, kiedy, i w jaki sposób jest nabywane przez odbiorców docelowych. Pracownik działu marketingu musi zrozumieć czego oczekują klienci. Kanały oferują pięć rodzajów użyteczności:

• dostosowanie wielkości pojedynczej partii dostawy: w tym przypadku w ielkość oznacza liczl>ę jednostek danego produktu, akceptowaną przez uczestników kanału marketingowego przy jego sprzedaży, typowemu nabywcy. Dokonując zakupu samochodów dla swojego taboru. Hertz preferuje kanał umożliwiający nabycie dużej ich partii; gospodarstwo domowe potrzebuje z kolei kanału, umożliwiającego zakup pojedynczego produktu. Oczywiście, dla obu grup kupujących muszą być zorganizowane różne kanały. Im mniejsza jest wielkość pojedynczej partii dostawy, tym zakres usług oferowanych przez dany kanał powinien być szerszy.

• czas oczekiwania: jest to średni okres, przez jaki klienci danego kanału oczekują na otrzymanie produktów. Zazwyczaj nabywcy preferują kanały dostarczające produkty szybko. Szybsze świadczenie usług wymaga większej wydajności w tym zakresie.

• dogodność przestrzeń na: wyraża ona stopień, w jakim kanał marketingowy ułatwia klientom zakup produktu. Na przykład, ze względu na dużo większą liczbę dealerów Che\ rolet w porównaniu z firmą Cadillac, oferuje w iększą dogodność przestrzenną dla nabywców. Większa decentralizacja rynku Che\ roleta umożliwia klientom, kupującym lub naprawiającym taki samochód, zaoszczędzić na kosztach transportu i poszukiwaniach odpowiedniego punktu. Zastosowanie marketingu bezpośredniego wpływa również na wzrost tej uży teczności.

• zróżnicowanie produktu: oznacza ono szerokość asortymentu oferowaną przez uczestników kanału. Na ogół. ze względu na w iększą szansę dokładnego zaspokojenia własnych potrzeb, nabywcy preferują szerszy asortyment. Tak więc, nabywcy samochodów dokonaliby raczej zakupu w punkcie dealerskim prowadzącym marki różnych producentów niż tylko markę jednego wytwórcy.

• wsparcie ze strony usług: oznacza ono różne usługi dodatkowe (kredyt, dostawa, instalacja. naprawy) świadczone przez uczestników kanału. Im większe jest wsparcie ze strony usług, rym liczba funkcji realizowanych przez kanał jest w iększa

Podobne prace

Do góry