Ocena brak

Analiza pojęcia marketingu politycznego. Geneza i ustalenia definicyjne

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

Definicje pojęcia marketing polityczny:

- dyscyplina wiedzy zajmująca się analizą procesów wymiany między podmiotami politycznymi i ich środowiskiem oraz wewnątrz nich, ze szczególnym odniesieniem do pozycjonowania tych podmiotów i ich wzajemnej komunikacji. Rząd i ustawodawca funkcjonują zarówno jako zewnętrzni regulatorzy tych procesów, jak i jako podmioty polityczne (Andrew Locke, Phil Harris)

- zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie, lub projektowi politycznemu (Ulicka)

Jak twierdzi dr Wiszniowski, geneza oraz elementarne pojęcia z dziedziny marketingu ekonomicznego stanowią niewątpliwie podstawę dla modelu marketingu politycznego. Tłumaczą trendy zmian, jakie spotyka się współcześnie w obszarze działań politycznych”.Droga do marketingu politycznego:

  1. 1941 – marketing to „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”

  2. 1960 – marketing to zespół określonych technik, służących zwiększaniu rentowności firm

  3. 1960 kompleks marketingowy ( marketing mixprodukt, cena, dystrybucja, promocja)

  4. 1965 – Barwell zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywają klienci (obywatele)- marketingowa orientacja na klienta. „marketing jest filozofią(...)procesem intelektualnym”. Opiera się na „identyfikacji, antycypacji i satysfakcji potrzeb i nastawień konsumentów”

  5. Kotler i Levy włączają metody i techniki marketingowe do pozaekonomicznych dziedzin życia – uznali, iż z punktu widzenia prowadzonych działań marketingowych można analizować kościoły, szkoły publiczne, itd.

  6. Lata 70 - Kotler – marketing jako proces wymiany– przynosi korzyści obu zaangażowanym stronom

  7. Lata 80- Capon i Mausner – zwracają uwagę na funkcjonalny aspekt marketingu, podkreślając jego walory technologiczne. Łączy w sobie 2 metody oddziaływania: perswazji (promocja), i adaptacji ( przystosowanie do istniejących wzorców zachowań poprzez kreowanie produktów i usług)

  8. Kotler – 1990 – koncepcja marketingu społecznego – jest to szeroko pojęty „proces społeczny”, w którym równocześnie mamy do czynienia z 2 zjawiskami. Marketing społeczny dostarcza efektywnych technik wytwórcy (np. usług, ofert politycznych), a z drugiej wprowadza postulat podniesienia dobrobytu społeczeństwa jako całości. Zgodnie z tą koncepcją marketing traktowany jest jako całokształt stosunków ekonomicznych, społecznych i politycznych, a jednym z jego celów jest uwzględnienie wartości publicznych.

Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom samych organizacji społeczno-politycznych, a podstawowym jego celem stało się komunikowanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów na rynku politycznym.Podmioty działające na rynku politycznym starają się umożliwić klientowi zdobycie wiedzy o swojej ofercie oraz zaprezentować się skuteczniej niż rywale. Poprzez marketing polityczny dąży się do wytworzenia takiej oferty politycznej, która wprowadzona we właściwym czasie i miejscu zaspokajałaby potrzeby i aspiracje polityczne obywateli.

Podobne prace

Do góry