Ocena brak

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Metoda identyfikacji i oceny wartości czynników (elementów zasobów) istotnych
z punktu widzenia oceny —> siły konkurencyjnej (potencjału) przedsiębiorstwa.
Celem a. jest zidentyfikowanie atutów (m.s.) i słabości przedsiębiorstwa (s.s.)
oraz określenie jego kompetencji (predyspozycji) w zakresie prowadzonej lub
zamierzonej działalności gospodarczej. Ze względu na podstawę odniesienia ocen
można wyróżnić trzy główne odmiany a.: międzypodmiotową (ocena w stosunku
do głównego konkurenta), normatywną (porównanie obecnego stanu zasobów ze
stanem pożądanym — planowanym), historyczną (gdy obecny stan jest porów-
nywalny ze stanem z okresu minionego). Przedstawienie wyników a. w formie
wykresu tabelarycznego pozwala na wyznaczenie —> profilu mocnych i słabych
stron, ułatwiającego porównanie analizowanych stanów zasobów. A.m. i s.s., jako
część —> analizy SWOT/TOWS, stanowi jedną z podstawowych metod stosowa-
nych w a. i ocenie strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa. [R.N.]
Zob. Analiza sytuacji marketingowej

 

Podobne prace

Do góry