Ocena brak

Analiza mikro- i makrootoczenia transportu lotniczego

Autor /Pharmf214 Dodano /22.03.2007

I. Analiza mikrootoczenia

1. Konkurenci

W pozycji konkurencyjnej w stosunku do transportu lotniczego znajdują się: transport morski oraz transport kolejowy, przede wszystkim tzw. „szybkie koleje”.
Transport morski jest konkurencyjny względem lotniczego ze względu na możliwość przemieszczania ładunków, osób między kontynentami. Podobnie jak transport lotniczy cechuje się właściwie nieograniczoną dostępnością przestrzenną. Główną zaletą transportu morskiego są niskie jednostkowe koszty przewozu. Najkorzystniejsze są stawki przewozu przy dużych odległościach oraz ładunkach, będących efektem bardzo silnej degresji kosztów jednostkowych. Zalety te stanowią o przewadze transportu morskiego nad lotniczym w obszarze przewozu ładunków (jedynie niewielki procent masy towarowej przemieszcza się drogą powietrzną).
Wadą transportu morskiego jest natomiast niewielka prędkość przewozu towarów oraz relatywnie niska częstotliwość i punktualność połączeń. Długi czas przewozu towarów wydłużany jest dodatkowo przez czynności przeładunkowe. Ta wada powoduje przewagę transportu lotniczego w przypadku przesyłek pilnych lub przewozów osób.
Kolejną przewagą transportu lotniczego nad morskim jest fakt, iż z usług tego drugiego mogą bezpośrednio korzystać jedynie załadowcy i odbiorcy znajdujący się w pobliżu portów morskich. W pozostałych przypadkach konieczne jest podwożenie przesyłek transportem kolejowym albo samochodowym. Transport lotniczy również nie jest od tej wady wolny, jednakże porty lotnicze mogą znajdować się również pośrodku lądu.
Kolejnym bezpośrednim konkurentem transportu lotniczego są koleje dużych prędkości. Szybka kolej lub kolej wysokich prędkości, system kolejowego transportu publicznego pozwalającego na wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami przekraczającymi 300 km/h. Kryterium uznania kolei za szybką jest prędkość handlowa pociągów, ale jest ona różna w różnych krajach i przykładowo we Włoszech wynosi 200 km/h a w USA 145 km/h (np. we Francji nie są to już pociągi uznawane za szybkie). Prędkości osiągane przez współczesne odrzutowce pasażerskie są z reguły ponad trzykrotnie wyższe niż te, z jakimi podróżują szybkie pociągi. Tym niemniej, w przypadku podróży na trasach rzędu 400 km – 800 km, czas podróży samolotem i szybkim pociągiem jest zwykle porównywalny. Składa się na to dwa główne czynniki:
· Położenie lotnisk, zwykle w sporym oddaleniu od centrów miast, a zatem wymagające pewnego czasu na dojazd do nich.
· Procedura wsiadania i wysiadania z pociągu jest dużo prostsza i zajmująca mniej czasu niż w przypadku samolotów .
Transport kolejowy nie zastąpi jednak transportu lotniczego jeśli chodzi o przewozy międzykontynentalne. Dostępność transportu kolejowego ograniczona jest bowiem granicami kontynentów. Drugą bolączką niepozwalającą, jak na razie, szybkim liniom kolejowym na konkurowanie są ograniczenia infrastrukturalne.

Podobne prace

Do góry