Ocena brak

ANALIZA LOGICZNA

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ANALIZA LOGICZNA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie; logos = słowo, pojęcie, język, rozum) Metoda polegająca na wykorzystaniu instru­mentów logicznych do: a) badania formalnej poprawności stosowanych procedur poznawczych (np. różnego typu rozumowań); b) sprawdzania sensowności formułowanych twier­dzeń; c) precyzowania i eksplLkacji pojęć. W a.l. wykorzystuje się przede wszystkim język logiki formalnej (stałe i zmienne logiczne, zasady tworzenia i przekształcania wyrażeń), prawa logiki, różne niezawodne regu­ły wnioskowania i rachunek logicz­ny. Poza logiką formalną, do celów a.l. zazwyczaj są wykorzystywane także środki dwu pozostałych dzia­łów szeroko pojętej logiki, tj. semiotyki i metodologii. A.l. dotyczy bo­wiem zarówno rozmaitych wytwo-
rów ludzkiego poznania (definicje, sądy, problemy, teorie), jak i różnych czynności poznawczych (rozumowa­nie, definiowanie, klasyfikowanie itp.).

Podobne prace

Do góry