Ocena brak

Analiza fundamentalna a teoria rynku kapitałowego

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Na efektywnym rynku kapitałowym ceny akcji zawsze odzwierciedlają wszystkie dostępne publicznie lub prywatnie informacje, które dotyczą papierów wartościowych będących w obrocie. W warunkach takiego rynku ceny papierów wartościowych zmieniają się w sposób ciągły i bezstronny pod wpływem każdej nowej informacji. Co więcej, na takim rynku ceny akcji zmieniają się losowo - a więc ich zmiany odzwierciedlające ogłaszane w sposób przypadkowy nowe informacje nie mają żadnej charakterystycznej struktury.

Prawdą jest, że na całkowicie efektywnym tynku żadna technika ani narzędzie analityczne nie pozwalałyby na systematyczne osiąganie wyższej niż przeciętna stopy zwrotu. Mimo to analiza papierów wartościowych warunkuje efektywność rynku. Rynek laki może bowiem zaistnieć tylko w sytuacji, gdy inwestorzy systematycznie konkurują w celu zdobycia i jak najszybszego wykorzystania nowych informacji. W rzeczywistości inwestorzy nie są zgodni co do wpływu określonej informacji na przyszłą sytuację oraz cenę akcji spółki. Co więcej, informacje nic są dla uczestników tynku darmowe, a ponadto występują koszty transakcyjne. Istniejące rynki kapitałowe są prawdopodobnie efektywne, lecz przez krótki czas mogą na nich występować sytuacje nierównowagi, powodowane odmienną i zmieniającą się interpretacją tynku przez różnych inwestorów.

Analityk musi zdawać sobie sprawę, iż zaakceptowanie dwóch teorii efektywności rynku kapitałowego i błądzenia przypadkowego cen akcji - nie powoduje, iż analiza papierów wartościowych staje się niepotrzebna. Analiza fundamentalna, w przeciwieństwie do analizy technicznej, nie koncentruje się na badaniu historycznych poziomów cen akcji. Analityk próbuje przewidzieć informacje, które nic są jeszcze ogólnie znane. Jest to zgodne z koncepcją względnie efektywnego rynku kapitałowego - właściwe wykorzystanie takich informacji pozwala osiągnąć wyższą niż przeciętna stopę zwrotu.

Głównym wkładem analizy papierów wartościowych w efektywność rynków kapitałowych jest fakt, iż pozwala ona zrozumieć wpływ, jaki na ceny papierów wartościowych ma sytuacja spółek i wydarzenia gospodarcze, oraz koncentruje uwagę inwestorów na wydarzeniach nowych. Wynikające z efektywnej analizy możliwości osiągnięcia zysku mogą być na współczesnych tynkach kapitałowych bardzo krótkotrwałe. Z tego względu duże znaczenie ma oryginalność analizy oraz szybkość wprowadzania w życic jej rezultatów.

Podobne prace

Do góry