Ocena brak

Analiza Du Ponta

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011

Charakterystyka


Analiza Du Ponta - jest to metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową.


Historia


System Du Ponta został zastosowany w analizie finansowej po raz pierwszy w 1919 r.Stworzył go dyrektor finansowy firmy Du Pont de Nemours and Co. , która po pierwszej wojnie światowej rozwijała się bardzo dynamicznie przez przejęcia. Dzięki zastosowaniu tej metody spółka mogła wybrać najatrakcyjniejsze obiekty zakupu.


Opis


W Piramidzie Du Ponta główną rolę w controllingu finansowym odgrywają trzy relacje:

  • stopa zwrotu z kapitału własnego ( Return on Equity - ROE),
  • stopa zwrotu z aktywów ( Return on Assets - ROA),
  • rentowność netto ( Net Profit Margin).
Dzięki tym trzem wskaźnikom możliwe jest dokonywanie porównań przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju działalności. Porównania te ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących inwestycji, produkcji, alokacji kapitału czy realizowanych usług.


Najważniejszym wskaźnikiem jest Stopa Zwrotu z Kapitału Własnego (ROE):

ROE = zysk netto / kapitał własny

Współczynnik ROE najbardziej interesuje akcjonariuszy, gdyż wyraża oprocentowanie kapitału wniesionego przez nich. Jest on miernikiem efektywności wykorzystania kapitału ulokowanego w danym przedsiębiorstwie. Na ROE wpływają trzy czynniki:

  1. Efektywność operacyjna (wyrażona marżą zysków),
  2. Efektywność wykorzystania aktywów (wyrażona rotacją aktywów ogółem),
  3. Dźwignia finansowa (wyrażona przez mnożnik kapitału własnego).
Analiza Du Ponta wywarła ogromny wpływ na poglądy ekonomistów i nadal zajmuje ważne miejsce w arsenale metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Autor: Marcin Kopala
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry