Ocena brak

AMINOTRANSFERAZY

Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013

Inaczej transaminazy, grupa enzymów biorących udział w rozkładzie aminokwasów u zwierząt. W metabolizmie amino kwasów grupa a-aminowa odłączana jest od szkieletu węglowego, Aminotransferazy są odpowiedzialne za ten właśnie rozpad - katalizują one przenoszenie grup -» a-aminowych z a-aminokwa-su na a-ketokwas (a-ketogiutaran).

Najważniejszym enzymem z tej grupy jest aminotransferaza aspara-ginianowa, katalizująca przepływ grupy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran, co, podobnie jak w przypadku innych aminokwasów, prowadzi do po wstania glutaminianu. Innym ważnym enzymem z grupy transaminaz jest występująca w dużej ilości u ssaków aminotransferaza alaninowa.

Aminotransferaza asparaginianowa asparaginian + a-ketoglutaran —» szczawiooc-tan + glutaminian

Aminotransferaza alaninowa alanina + a-ketoglutaran pirogronian + glutaminian

Podobne prace

Do góry