Ocena brak

AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI

Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013

Związki chemiczne, które w zależności od środowiska mogą reagować jak kwasy lub zasady. Przykładem mogą być tlenek i wodorotlenek cynku, które w reakcji z mocnymi kwasami zachowują się jak zasady, natomiast z mocnymi zasadami jak kwasy: Zn(OH)2 + 2 HCI -> ZnCI2 + 2 H20 Zn(OH)2 + 2 NaOH Na2[Zn(OH)4]

Również —> aminokwasy i -> białka zachowują się jak związki amfoteryczne, mogąc reagować zarówno z kwasami i zasadami.

Podobne prace

Do góry