Ocena brak

Ameryka Łacińska w latach 1830 - 1870

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

W 1835 prawie wszystkie dziś istniejące państwa środkowo i południowoamerykańskie, z wyjątkiem Panamy były już niezależne.

Ogólna sytuacja polityczna w Ameryce Południowej: + 1830 rozpada się Wielka Kolumbia, po wystąpieniu z niej Wenezueli i Ekwadoru + 1839 – rozpadają się także Stany Zjednoczone Ameryki Środkowej (należały do nich Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua i Kostaryka)

+ rozpoczęła się era caudillismo, czyli zagarniania władzy przez ambitne jednostki + w pańłstwach amerykańskich miała miejsce walka polityczna pomiędzy liberałami (związani byli z obcym kapitałem) a katolikami (zwolennikami konserwatyzmu).

Sytuacja w Brazylii: + rządził w niej cesarz Pedro I (1822 – 1831), który abdykował ponieważ prowadził politykę taką samą jak za czasów kolonialnych + na tron wstąpił jego syn Pedro II (1831 – 1889) + kraj potrzebował rąk do pracy, zaczęto więc sprowadzać Murzynów, później rozpoczęła się emigracja z krajów europejskich + krajem rządziły dwie zwalczające się grupy: wielcy właściciele ziemscy i bogata burżuazja.

Sytuacja w Meksyku: + 1823 – obalenie cesarza Augustyna I, utworzono republikę federacyjną, ciągle jednak panował zamęt + skorzystały z tego Stany Zjednoczone zajmując w latach 1846-1848 prawie połowę terytorium Meksyku + po 1855 rozpoczął się okres reform, który zapoczątkował Benito Juarez

+ 1857 – uchwalenie konstytucji wprowadzającej rozdział Kościoła od państwa + zaczęło się powstanie ludowe w obronie Kościoła + państwa europejskie zażądały odszkodowań dla swoich obywateli + gdy Meksyk odmówił spłaty odszkodowań, w 1862 Wielka Brytania, Hiszpania i Meksyk wysłały ekspedycję do tego kraju + umowa z Meksykiem w Soledat powstrzymała wojska hiszpańskie i brytyjskie

+ Francja natomiast wysłała ekspedycję pod wodzą generała Forey, Napoleon III chciał bowiem stworzyć państwo pod opieką Francji, które przeciwstawiłoby się Stanom Zjednoczonym + 10 lipca 1862 – po zdobyciu przez Francuzów stolicy Meksyku, proklamowano monarchię i koronę cesarską ofiarowano bratu cesarza Austrii, Maksymilianowi

+ 1867 – pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Francja musiała wycofać swoje wojska z Meksyku, cesarz Maksymilian został sam w kraju i został rozstrzelany w tym samym roku + na prezydenta ponownie powołano Juareza + wyprawa meksykańska stała się kompromitacją Napoleona III.

Sytuacja w Nikaragui: + w Nikaragui chciano wybudować kanał łączący Atlantyk z Oceanem Spokojnym + 1855 – do Nikaragui przybywa William Walker, finansowany przez kapitalistów ze Stanów Zjednoczonych, kazał wybrać się na prezydenta Nikaragui, ale w 1860 został rozstrzelany + tym samym pogrzebano sprawę kanału.

Sytuacja w Kolumbii: + w latach 1832-1837 rządził tam dyktator Francisco Santander + 1858 – Kolumbia staje się związkiem ośmiu luźno związanych państw pod nazwą Konfederacja Granadyjska + 1863 – udaje się przywrócić jedność Kolumbii.

Sytuacja w Wenezueli: + zwana była „Francją Ameryki” + rządzili tam dyktatorzy, jak Jose Paeza i bracia Monagas + od 1857 anarchia zaczęła przechodzić w stan wojny domowej + 1870 – kres wojnie domowej kładzie dyktator Antonio Blanco.

Sytuacja w Ekwadorze: + najbardziej zacofane państwo południowoamerykańskie + w latach 1859 – 1875 rządził tam Gabriel Moreno, który wprowadził rządy teokratyczne + państwo zaczęło uchodzić za wzór państwa katolickiego, ponieważ tylko katolicy posiadali określone prawa.

Sytuacja w Boliwii: + panowała tam anarchia i tyrania, brak tam jakichkolwiek cezur.

Sytuacja w Peru: + najdłużej utrzymały się tam rządy hiszpańskie + gospodarka oparta była na wywozie guano + w latach 1845 – 1862 rządził tam dyktator Ramon Castilla + wskutek braku rąk do pracy zaczęto sprowadzać do tego kraju Chińczyków

+ było trzecie pod względem wielkości w Ameryce Południowej, ale nigdy nie odgrywało większej roli politycznej + 1861 - Hiszpania podejmuje próbę uzależnienia od siebie Peru, spotyka się jednak z koalicją Chile, Boliwii, Ekwadoru i Peru (1865) + ostatecznie w 1871 Hiszpania zrzekła się swych pretensji do Peru, była to ostania próba uzależnienia politycznego części Ameryki od mocarstwa europejskiego.

Sytuacja w Chile: + 1833 dyktator Joaquin Prieto przeprowadza uchwalenie konstytucji + w kraju zaczęło się ogromnie rozwijać górnictwo + stało się przez to najbogatszym krajem południowoamerykańskim.

Sytuacja w Argentynie: + 1818 – utworzono Zjednoczone Prowincje La Plata (Paragwaj, Argentyna, Boliwia i Urugwaj) + 1825 po rozpadzie Prowincji, powstaje Republika Argentyńska + do 1831 panowała w tym kraju anarchia + 1833 Wielka Brytania zagarnia Falklandy, które nominalnie należały do Argentyny + 1835 – Juan de Rosas jednoczy Argentynę w jedno, scentralizowane państwo

+ w 1852 Rosas na wskutek drakońskich metod jakie stosował, zmuszony jest uciekać z Argentyny, Buenos Aires występuje w tym roku z federacji, stolicą stała się Parana + 1862 – bitwa pod Pavon, zwyciężają wojska Buenos Aires i nastąpiło połączenie.

Sytuacja w Urugwaju: + od 1839 do 1852 panowała w nim anarchia, zwana „wielką wojną”, była to wojna domowa pomiędzy kolorowymi a białymi (nazwy od opasek, które nosili ich zwolennicy) + w latach 1843 – 1846 walczył po stronie kolorowych Józef Garibaldi.

Sytuacja w Paragwaju: + 1631 – 1767 na terenie tego kraju istniało państwo jezuickie + większość mieszkańców stanowili Indianie Guarani + 1810 junta uchwala niezależność od Hiszpanii + 1811 Argentyna próbuje uzależnić od siebie Paragwaj, ale przegrywa bitwę pod Tacuari

+ 1816 dyktatorem zostaje Jose de Francia, który rządził do 1840 + wprowadził on równość wszystkich wobec prawa, skasował inkwizycję, sprzedał majątki kościelne, tym samym stworzył jedyne w Ameryce Południowej demokratyczne państwo + Francia utrzymywał izolację od innych krajów, stąd nazwaChiny Ameryki” + 1864 – 1870 wojna Paragwaju z Brazylią i Urugwajem, Paragwaj wojnę przegrał, blisko połowa mieszkańców poniosła w jej wyniku śmierć.

Hiszpania utrzymała swe panowanie tylko na wyspach amerykańskich z wyjątkiem Santo Domingo. Zachodnia część tej wyspy, zwana Haiti, była wolna od 1803. Ale prowadzono tam ustawiczne walki, w 1808 utworzono tam dwa państwa, mulackie i murzyńskie. Część wschodnia w 1821 oddzieliła się od Hiszpanii i utworzyła republikę. Rok później wszystkie państwa zjednoczyły się. W 1844 Pedro Santana proklamował republikę w Santo Domingo, które zwane odtąd było Dominikaną.

Sytuacja na Kubie: + 1854 – rząd Stanów Zjednoczonych składa propozycję Hiszpanii odkupienia od niej Kuby + Hiszpania odrzuca propozycję Stanów Zjednoczonych + 1868 – wybucha powstanie na Kubie, na czele rządu staje tam Carlos de Cespedes, wielu działaczy chce aby Kuba weszła w skład Stanów Zjednoczonych + 1878 – wskutek nie poparcia przez Stany Zjednoczone powstania na Kubie, kończy się ono klęską, a wyspa wraca pod panowanie Hiszpanii.

Wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej były uzależnione od obcych kapitalistów.

Podobne prace

Do góry