Ocena brak

AMERICAN BOARD of Commissioners for Foreign Mission

Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012

Stowarzyszenie mis. zorganizowane 1810 przez amer, studentów kongregacjonalistów. Do A.B. przyłączyli się początkowo również metodyści i prezbiterianie (1812); dwaj misjonarze A.B. (A. Judson i L. Rice) założyli 1812 w Indiach secesyjne stowarzyszenie baptystów, wiążąc się z American Baptist Foreign Missionary Society.

A.B. prowadziło misje od 1813 w Bombaju, 1816 na Cejlonie, 1817 wśród amer. Indian, 1819 na Hawajach, 1820-23 w Turcji, Syrii, Palestynie, Libanie i na Malcie, 1829-30 w Chinach i na Grenlandii; 1831 misjonarze A.B. dotarli do Istambułu, gdzie 1846-95 utworzyli gminy arm.-ewang. z wiernych ekskomunikowanych za odstępstwo 1846 przez patriarchę armeńskiego.

Od 1835 A.B. działało w pd. Afryce; w 2. poł. XIX w. na Wyspach Marshalla i Gilberta, w Angoli, Mozambiku, Japonii, Meksyku, Rodezji i na Filipinach; przez krótki czas (1862-64) we Włoszech, tworząc tzw. wolny Kościół wł.; podczas II wojny świat, na Grenlandii i w Azji Mniejszej. Obecnie A.B. prowadzi 17 misji, z czego 4 w tzw. „krajach papieskich" (Filipiny, Wyspy Karolińskie, Meksyk, Hiszpania).

Głównym zadaniem A.B. jest głoszenie ewangelii w duchu kalwińskim, zakładanie kościołów rodzimych i szkół przygotowujących instruktorów i przewodników oraz nawiązywanie współpracy z innymi wspólnotami chrześcijańskimi.

W skład zarządu wchodzi 1000 członków, w tym 250 z nominacji (reszta z wyboru); kieruje nimi komitet złożony z 36 członków. A.B. jest obecnie stowarzyszeniem prawie wyłącznie kongregacjonalistycznym.

 

A. Peal, These Hundred Years, Lo 1931; LKS I 97-100.

Podobne prace

Do góry