Ocena brak

AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i Włoch, Ambrosio uciekł z Rzy­mu. W rządzie Piętro *Badoglioobjął stanowisko ministra wojny,jednocześnie zachowując funkcjęszefa Naczelnego Dowództwa. W li­stopadzie 1943 r. ustąpił z obydwustanowisk, obejmując funkcję gene­ralnego inspektora wojsk włoskich.

Podobne prace

Do góry