Ocena brak

ALSOS - kryptonim

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Kryptonim amerykańskiej akcji ma­jącej na celu zbieranie w latach 1943-45 informacji o niemieckich badaniach naukowych, szczególnie pracach nad skonstruowaniem bom­by atomowej. Pierwszy zespół wy­słano we wrześniu 1943 r. do Włoch i, choć nie udało się znaleźć żadnych materiałów, następny zespół, składa­jący się z agentów kontrwywiadu (Counter Intelligence Corps) oraz naukowców Biura Badań Nauko­wych i Rozwoju (Office of Scienti-fic Research and Development) przybył do Francji po wylądowaniu tam wojsk inwazyjnych w czerwcu 1944 r. Zespoły te ustaliły, że Niemcy, choć rozpoczęli prace nad skonstruowaniem bomby atomowej wcześniej niż alianci, pozostali w ty­le i nie istnieje groźba użycia broni jądrowej przez Hitlera.

Podobne prace

Do góry