Ocena brak

Alotropia, austenit, bainit, itp.

Autor /Adain Dodano /16.12.2007

Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w różnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale różnej budowie sieci krystalograficznej.
Austenit, roztwór stały węgla w γ-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuje w zakresie temperatur 710-1535˚C. Składnik stopowy stali i stopowych żeliw. Jest paramagnetyczny, plastyczny, ma twardość ok. 200 HB.
Azotowanie, proces powierzchniowego nasycenia stali lub żeliwa azotem. Rozróżnia się azotowanie utwardzające(ma na celu podwyższenie twardości powierzchni), antykorozyjne(ma na celu powiększenie odporności na korozję)
Bajnit, Jest mieszaniną przesyconego węglem ferrytu i węgliku, jest twardszy niż martenzyt, ma mniejszą wytrzymałość ale również jest bardziej plastyczny. Struktura bajnitu zależy od temp przemiany austenitu. Rozróżnia się bajnit górny i dolny, struktura bajnitu górnego ma charakter pierwotny a dolnego iglasty. Twardość bajnitu górnego 45 HRC, a dolnego 55 HRC.
Brązy, Stopy miedzi z cyną (

Podobne prace

Do góry