Ocena brak

Alkaloidy

Autor /corrs Dodano /21.02.2013

Stanowią bardzo ważną i liczną grupę związkówzawierających w swej cząsteczce jeden lub więcej atomów azotu,nadających im charakter mniej lub bardziej zasadowy. Alkaloidy tełatwo łączą się z występującymi w soku komórkowym kwasamiorganicznymi i tworzą sole rozpuszczalne w środowisku wodnym.Na organizm ludzi i zwierząt wywierają różne działania, częstobardzo silne, a nawet gwałtowne (np. kurara, strychnina,akonityna), stąd od dawna znane jest stosowanie ich jako trucizn, apóźniej jako leków. Spośród wielu grup alkaloidów należywymienić przede wszystkim te, które mają największe znaczenie wnowo czesnym lecznictwie.

Alkaloidy tropanowe (np. atropina, skopolamina) występują w bieluniu, pokrzyku, lulku idziałają m.in. rozkurczowo na mięśnie gładkie, rozszerzają źrenicę oka, hamują też wydzielaniepotu, śluzu, śliny. Alkaloidy izochinolinowe (np. papaweryna) występują m.in. w maku,glistniku, dymnicy i berberysie, działają przeciwbólowe i rozkurczowo, a pochodne fenantrenu(morfina) wywołują błogostan, uzależnienie i narkomanię. Alkaloidy indolowe mają nie mniejważne znaczenie. Występują w sporyszu (np. ergotamina, ergometryna) i powodują skurczwiększych naczyń krwionośnych oraz macicy. Znajdują się też w korzeniu rauwolfii (np. rezerpina)i obniżają ciśnienie krwi oraz działają uspokajająco lub (jak ajmalina) przywracająwłaściwy rytm serca. Ponadto obecne są w barwinku różyczkowym (np. winblastyna, winkrystyna)i działają przeciw-białaczkowo. Spośród innych grup należy wymienić alkaloidy purynowe(jak kofeina, teobromina), alkaloidy pirydynowe i piperydynowe (jak nikotyna, lobelina),alkaloidy sterolowe (jak solanina), alkaloidy chinolinowe (jak chinina, chinidyna) oraz alkaloidypirolizydynowe (jak laziokarpina), znalezione ostatnio w żywokoście, podbiale i ostrzeniupospolitym.

Podobne prace

Do góry