Ocena brak

Alkaloidy

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

W organizmach wielu roślin w dużych ilościach występują substancje zwane alkaloidami. Chronią one rośliny przed chorobami i atakami owadów. Stwierdzono, że niektóre alkaloidy pochodzenia roślinnego mają funkcje lecznicze. U występujące­go na Madagaskarze barwinka wyodrębniono 60 rodzajów alkaloidów, przy czym jeden z nich - winkrystyna - przeciwdziała rozwojowi komórek nowotworowych. W roślinach dotychczas nie zbada­nych może występować wiele innych substancji, które mogłyby znaleźć zastosowanie w medycy­nie i przemyśle.
Ostatnie badania pewnej rośliny występującej w rejonie Amazonki dowodzą, że mogłaby być sto­sowana jako środek leczniczy w powszechnie wy­stępujących chorobach grzybiczych skóry. Dwie grupy Indian amazońskich odkryły zastosowanie tej rośliny zupełnie niezależnie od siebie.
W takich przypadkach biochemicy próbują wy­izolować daną substancję chemiczną i opracować metody masowej produkcji. Innym sposobem jest zidentyfikowanie genu odpowiadającego za prze­noszenie instrukcji dotyczącej wytwarzania po­trzebnej substancji i wszczepienie go do łańcucha genetycznego bakterii lub innego podobnego or­ganizmu, który produkowałby daną substancję w warunkach laboratoryjnych.
Niestety, wiele gatunków roślin ulega zagładzie, zanim jeszcze zostaną zbadane, a nawet zanim zo­staną odkryte. Problem ten jest szczególnie widocz­ny w lasach równikowych, gdzie istnieje ogromna różnorodność form życia, których naturalne środo­wisko bardzo szybko się kurczy. Eksperci alarmu­ją, że to ogromne źródło bogactw ulega zagładzie, podczas gdy jego sekrety pozostają w dużym stop­niu niewykorzystane.
Dodatkowym problemem jest wymieranie rdzennej ludności zasiedlającej od wieków rejony lasów tropikalnych. W Brazylii od 1900 r. wymar­ło ponad 90 plemion Indian. Zabrali ze sobą boga­tą wiedzę o tradycyjnych metodach leczenia, przy­rządzaniu pokarmów i innych zagadnieniach, które i dziś mogłyby pomóc w rozwiązaniu wielu pro­blemów ludzi na całym świecie.

Podobne prace

Do góry