Ocena brak

ALEKSANDREIDA

Autor /Depsey Dodano /08.02.2012


ALEKSANDREIDA, jeden z najpopularniejszych romansów
lud., znany.wszystkim niemal narodom Europy i Azji. Powstał
w III w. n.e. w Egipcie, jako rzekome dzieło Kallistenesa.
Z wielu przekładów łac. od IX w. poczytność największą
zdobyła redakcja prozą archiprezbitera neapolitańskiego Leona
z w. X/XI, nosząca tytuł Historia Alexandri Magni regis
Macedoniae deproeliis (druk. 1473). Treść jej stanowi fikcyjna
biografia Aleksandra W., od niezwykłego urodzenia po zgon
przedwczesny, urozmaicona mnóstwem niezwykłych przygód
wojennych, jak wyprawy perska i indyjska, podróżniczo-fantastycznych,jak lot pod niebo i spuszczenie się w głębie
morza, wreszcie miłosnych; nad całością góruje przeświadczenie,
iż największa nawet potęga pada w proch wobec śmierci.
Romans zawiera epizod o charakterze —> utopii.
W Polsce A. czytywano w rkpsach łac. od XIII w.; znał ją już
Kadłubek; pierwszy nieudolny przekład Leonarda z Bończy,
sporządzony 1510, drukiem ukazał się dopiero 1920 (Prace
Filol. t. 9) pt. Historia Aleksandra Wielkiego króla Macedońskiego
o walkach. Przekład nast., bezim., wyd. Kr. 1550,
wznawiany był aż po w. XVIII. Pogłosy wypraw nadziemnej
i podmorskiej zachowały się w naszych bajkach ludowych.


Wyd. kryt. J. Krzyżanowski pt. Historia o żywocie i znamienitych
sprawach Aleksandra Wielkiego, Kr. 1939 BPP 86.
J. KRZYŻANOWSKI Romans polski wieku XVI, W. 1962 (prwdr.
1934); K. SECOMSKA Legenda Aleksandra Wielkiego w ,,Pantheonie"
sandomierskim z 1335 roku, Wr. 1977. Julian Krzyżanowski

Podobne prace

Do góry