Ocena brak

ALEKSANDRA WIELKIEGO WYPRAWA DO INDII 327-325 p.n.e.

Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012

Armia około 90 ty­sięcy żołnierzy Aleksandra Wielkiego (356-323) przezimowała w Hindukuszu (pasmo wysokich gór na obecnej granicy między Afganistanem i Pakistanem), a na­stępnie skierowała się na południe w kie­runku rzeki Indus, docierając do jej do­pływów w lecie 327 (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 P.n.e.). Po opu­szczeniu Baktrii wojska musiały przysto­sować się do nowych warunków: niezna­nego klimatu, na przemian przyjaznych i wrogich tubylców i do słoni. Aleksan­der musiał pokonać wszystkie te trudno­ści. Najpierw z wielkim trudem zdobył AORNOS, a następnie na równinach Pen-dżabu zwyciężył radżę Porosu w bitwie nad rzeką HYDASPES w 326. Władca ów po walce został przyjacielem Aleksand­ra. Aleksander udał się w kierunku Beas, dopływu Indusu, i byłby poszedł dalej, gdyby nie odmowa żołnierzy, którzy prag­nęli wrócić do domu. W 326 rozpoczął odwrót wzdłuż starego koryta Indusu. W 325 zatrzymał się w pobliżu obecnego Karaczi, przerywając marsz na zachód, aby podbić Mallów.

Podobne prace

Do góry