Ocena brak

Aleksandr Głazunow

Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013

Aleksandr Głazunow (1865—1936) zaczał sie uczyc muzyki majac 8 lat. Komponowac —majac lat 11; pochodził z rodziny wydawców. Działał w wielu dziedzinach muzyki, miał teniezwykła łatwosc tworzenia. Liszt przepowiedział mu — po usłyszeniu / Symfonii 19-letniego autora — wielka przyszłosc. Był dyrektorem konserwatorium w Petersburgu iniezwykle oddanym swej pracy pedagogiem (fundował sam stypendia, pomagał materialniemłodym).

Głazunow wybił sie jako twórca 8 symfonii, kilku poematów symfonicznych iznanego Koncertu skrzypcowego (1904) — dzieł, którym potrafił nadac indywidualne rysy,mimo swojej silnej zalenosci od poprzedniej gene- racji rosyjskiej (Czajkowski) i zachodniejmuzyki romantycznej (Brahms). Głazunow pisał muzyke barwna, pełna melodyjnosci iniewolna od wpływów rosyjskiej muzyki ludowej. Jako nauczyciel Szostakowicza i uczen Rimskiego-Korsakowa zadecydował on w duej mierze o ciagłosci rozwoju muzykirosyjskiej.

Oprócz wymienionych utworów na uwage zasługuja: suita Chopiniuna (1892),poemat symfoniczny Slienka Razin, balety (m. in. Rujinoluld. Pory roku), koncertyfortepianowe. Koncert saksofonowy (1934), 7 kwartetów smyczkowych, utwory fortepianowei piesni.

Podobne prace

Do góry