Ocena brak

Aleksander Wielki

Autor /Atomek Dodano /03.05.2013

356-323 rok p.n.e., król Macedonii; zniszczył państwo perskie i podbił wszystkie jego terytoria az ' do północno-zachodnich Indii. Mimo przedwczesnej śmierci -w trzydziestym trzecim roku życia - i mimo że jego olbrzymie państwo zostało następnie podzielone, Aleksander zasadniczo wpłynął na dalszy bieg historii. Cywilizacja hellenistyczna posłużyła za ramę synkretyzmowi religijnemu i ułatwia rozpowszechnienie się kultów uniwersalistycznych, jak chrystianizm i mitraizm.

Sam Aleksander rozkazał, aby wyrocznia Amona w Egipcie ogłosiła go synem tego boga identyfikowanego z Zeusem, i zażądał od miast greckich, aby oddawały mu cześć boską, kładąc w ten sposób podwaliny hellenistycznego rzymskiego kultu cesarzy. Jego niezwykła kariera i osobowość dały początek wielu legendom w krajach, które zdobył. Kościół etiopski uznał go za świętego; legenda żydowska przedstawiała go jako poprzednika t> Mesjasza, zaś islam uczynił Aleksandra jednym ze swoich bohaterów.

Podobne prace

Do góry