Ocena brak

ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

Autor /Gordian Dodano /18.05.2012

ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do chrześcijaństwa — tolerancja, wypływająca częściowo z zainteresowań synkretystycznych ;

za jego panowania, mimo obowiązującego zakazu przynależenia do chrześcijan, nie zanotowano żadnego procesu przeciwko nim; A. nawet sam miał czcić w swoim Iararium posążek Chrystusa jako jednego z dobroczyńców ludzkości;

w otoczeniu A. przebywało wielu chrześcijan: Julius Sextus Africanus na jego polecenie organizował bibliotekę w Panteonie, Hipolit Rzymski dedykował mu dzieło o zmartwychwstaniu: sam A. miał dyskutować z Oryge-nesem na tematy rel. w czasie swego pobytu w Antiochii.

 

EuzebHist VI 21; W. Thiele. De Severo A. imperatore, B 1909; K. Bihl-meyer. Die „syrischen" Kaiser zu Rom (211-35) und das Christentum, Rt 1916, 68-166; A. Jarde, Etudes critiques sur la vie et le règne de Sévère A., P 1925.

Podobne prace

Do góry