Ocena brak

ALEKSANDER IV, Rinaldo z Segni

Autor /Gordian Dodano /18.05.2012

zm. 25 V 1261, Pap. od 12 XII 1254. Był bratankiem pap. Grzegorza IX; kard. został 1227; przeciwnik Hohenstaufów w Rzeszy i we Włoszech; pomimo przymierza z cesarzem bizant. Teodorem II Laskary-sem nie zdołał przeszkodzić koronacji uzurpatora Manfreda w Palermo 1258 na króla sycylijskiego i nast. zajęciu przez niego części Państwa Kośc;

dla walki z rozszerzającymi się we Włoszech i pd. Francji herezjami 1257 zatwierdził i uzupełnił dekrety Grzegorza IX i Innocentego IV, ustanawiające inkwizycję pap.; zajął się ułożeniem stosunków kośc. na Cyprze; projektował krucjaty przeciw Tatarom, Jaćwięgom i Litwinom.

Popierał zak. żebrzące; potępił zwrócone przeciw ich przywilejom traktaty: De periculo novissimoruin temporum Wilhelma de Saint -Amour oraz Liber introductoribus in evangelium aeternum Gerarda z Borgo; polecił zwrócić odebrane katedry uniwersyteckie profesorom z zak. żebrzących, którzy walczyli z klerem diec. ; przywracał franciszkanom skasowane przez poprzednich pap. przywileje i nadawał im nowe; kanonizował św. Klarę.

 

Potthast R 1286-1473, 2124-2129; F. Tenckhoff, Papst A. IV, Pa 1907; F. Schillmann, Zur byzantinischen Politik A. IV, RQAKG 22(1908) 108-131; J. Heller, Die Herkunft Papst A. IV. QFIAB 32 (1942) 254-259 (bibliogr.); S. Sibilia, Alessandro IV (1254-1261). Anagni 1961; Acta A. Papae /C(wyd. T.T. Haluscynskyj. M.M. Wojnar), R 1966.

Podobne prace

Do góry