Ocena brak

Aleksander Bach

Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013

Aleksander Bach (1857— 1946) — uczonyrosyjski (i radziecki); twórca szkoły biochemiiw ZSRR ; pracował głównie nad chemizmemasymilacji węgla przez rośliny zielone, nad procesami-*oksydorcdukcyjnymi w żywej komórce(zwłaszcza nad procesem oddychania) oraz zajmował się badaniem —►enzymów ze szczególnymuwzględnieniem ich wykorzystania dla celówpraktycznych, przede wszystkim w rolnictwiei przemyśle spożywczym. Od 1944 r. InstytutBiochemii Akademii Nauk ZSRR nosi nazwęInstytutu im. A. N. Bacha.

Podobne prace

Do góry