Ocena brak

ALEGORIA

Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012

 

ALEGORIA (gr. od dllos = inny + agoreuo = przemawiam; allegorein = mó­wić obrazowo) ang. allegory; fr. allegorie; nm. Allegorie

Obrazowanie za pomocą figur (słow­nych, plastycznych), które poza swoim znaczeniem dosłownym mają także zna­czenie przenośne; także same owe figury. Alegoria jest rodzajem pseudosymbolu, gdyż w przeciwieństwie do —> symbolu (2) ustanawia czysto zewnętrzny stosunek między znaczeniem dosłownym a znacze­niem przenośnym, określany zawsze pew­ną konwencją, która umożliwia przekład pierwszego znaczenia na drugie. Alegoria jest raczej sposobem interpretowania zna­ków, symboli i mitów niż tworzeniem znaków o podwójnym sensie, raczej bez­wiedną operacją hermeneutyki aniżeli jej przedmiotem. Służy przede wszystkim konkretyzacji pojęć abstrakcyjnych, wyra­żaniu pouczeń moralnych; np. platońska alegoria jaskini obrazuje niedoskonałość ludzkiego poznania.

Podobne prace

Do góry