Ocena brak

AKWIZGRAN, Aachen, Aix - la - Chapelle

Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012

Miasto w Nadrenii (NRF), stolica średniow. cesarstwa, miejsce pielgrzymek, od XIX w. bpstwo. Karol Wielki założył w A. drugą, obok Rzymu, stolicę cesarstwa i tu zosta) pochowany (na tronie w pozycji siedzącej); 789-1023 i 1132 odbyły się w A. 24 synody.

W 1000 ces. Otton III ufundował kościół i klasztor żeński pod wezw. św.św. Hermesa i Wojciecha; Otton w zamian za ramię Wojciecha dał Bolesławowi Chrobremu (może obecnemu w A.) tron, wyjęty z krypty grobowej Karola Wielkiego.

Wchodząca w skład pałacu Karola w A. ośmioboczna kaplica jest, być może, prawzorem pol. budowli centralnych z 2. poł. Xii. poł. XI w. (2 rotundy w Krakowie, palacja z rotundami: na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Przemyślu). Pielgrzymki do A. zanotowano już w poł. X w. ; później ustalił się zwyczaj odbywania ich co 7 lat w święto poświęcenia kaplicy Karola Wielkiego (17 VII).

Diecezja A. 1801-21 należała do metropolii Mechelen (Malines); wznowiona 1930 w metropolii Kolonia; zajmuje 4045 km2 i liczy 1 856 000 mieszk., w tym 1 460 000 katolików, 528 parafii, 887 kapłanów diec. i 343 zak., 41 domów zak. męskich, 532 zakonników, 228 domów zak. żeńskich, 3931 sióstr.

 

Ademar de Chabannes, Chronique (wyd. J. Chavannon), P 1897, 152-154; S. Kętrzyński, O zaginionym żywocie św. Wojciecha, RAUWHF 43 (1902) 252-299; L. Boiteuc, DHGE I 1245-1270; Z. Wojciechowski, Studia historyczne, Wwa 1955; S. Kętrzyński, Polska XXÌ wieku, Wwa 1961 ; PPP I 330, II 253; A.F. Grabski, Bolesław C/iroiry, Wwa 1964, 103104; E. Stephany, A. Schiffers. LM I 117; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry