Ocena brak

Akupunktura

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Akupunktura - inaczej nakłuwanie (łac. acus - igła, punctio - nakłucie) polega na wprowadzeniu bardzo cienkich i delikatnych igieł w określone punkty na ciele, położone na tzw. południkach odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych narządów.

Nakłucie odpowiedniego punktu przez pobudzanie lub hamowanie przewodności elektrycznej ma na celu przywrócenie prawidłowej czynności zmienionego chorobowo narządu.

Lecznicze działanie akupunktury tłumaczy się stymulowaniem odpowiednich punktów biologicznie aktywnych w obrębie stref Heada (tzn. odruchów skór-no-narządowych). Impulsy wywołane nakłuciami powodują pobudzenie układu wegetatywnego i za pośrednictwem o.u.n. działają regulująco na czynności narządów wewnętrznych. W wyniku działania nakłuć dochodzi do odruchowego rozszerzenia drobnych naczyń tętniczych chorego narządu i tkanek, jego lepszego natlenienia i odżywienia oraz odprowadzenia produktów przemiany materii, będących mediatorami bólu (np. kwas mlekowy). Nakłucia powodują ponadto odruchowe rozluźnienie mięśni gładkich, ścian oskrzeli, żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego, moczowodów itp. Punkty bolesne na skórze, spowodowane wzmożonym napięciem mięśni w obrębie tzw. stref Heada, często pokrywają się z aktywnymi punktami chińskimi. Dokonując wkłuć igieł w te punkty powodujemy nieznaczne uszkodzenie tkanek i wydzielanie substancji drażniącej receptory bólu (nocyceptory). Powstaje dodatkowy bodziec włączony do percepcji bólu.

Przeciwbólowy mechanizm stymulacji igłowej (akupunktury) można tłumaczyć teorią przepustu nerwowego (gate contro!), według której każdy bodziec bólowy przenoszony przez włókna cienkie i grube z obwodu ciała do o.u.n. podlega modulacji w substancji galaretowej rogów tylnych rdzenia.

Drażnienie miejsca bolesnego igłami (counterirrita-tioń) powoduje przywrócenie równowagi pomiędzy aktywnością cienkich i grubych włókien nerwowych. Grube włókna nerwowe odpowiadają na niższy próg stymulacji i szybko ulegają adaptacji do bodźca o równym i stałym natężeniu z wyjątkiem bodźca przerywanego. Znane jest zjawisko pocierania okolicy uszkodzonego lub bolesnego miejsca, które zmniejsza i łagodzi ból.

 

Podobne prace

Do góry