Ocena brak

Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

Przykładowe pojęcia:

- rytuał, - dewiant,

- kolejka,

- mała grupa,

- konsumpcja pokazowa,

- tłum,

- audytorium,

- konwersacja,

- sankcje społeczne.

Studenci mają wykonać (ewentualnie wyszukać) zdjęcie, które w ich odczuciu reprezentuje skrótowo ideę „polskości" i które mogłoby trafić na okładkę albumu fotograficznego o Polsce (wierzby płaczące?, bocian w gnieździe na słupie telefo­nicznym?, Wawel?, rolnik za pługiem?, sanktuarium częstochowskie?, śródmieście Warszawy?, Nowa Huta?, zamki magnackie?, coś jeszcze?). W dyskusji zdjęcia stu­dentów byłyby porównywane z tymi, jakie rzeczywiście umieścili na okładkach auto­rzy tego typu albumów. Jakie autostereotypy „polskości" kryją się za tymi zdjęciami? Studenci mają wykonać serię 5-1 0 zdjęć (miniesej fotograficzny) na zadany temat, a następnie w toku autoprezentacji objaśnić i uzasadnić wybór obiektu, uję­cia itp. Przykładowe tematy:

- globalizacja w twojej miejscowości (mieście, wiosce),

- agresja reklamy ulicznej,

- dwa światy: bogactwo i nędza w wielkim mieście,

- kontrast: centrum i peryferie w wielkim mieście,

- bezdomność i marginalizacja społeczna,

- żebractwo na ulicach miasta,

- uliczni muzykanci,

- turyści wśród zabytków,

- Boże Narodzenie: trzy aspekty

- religia, rodzina, komercja,

- rytuał i obrzędowość świąt wielkanocnych,

- religijność niedzielna,

- nowy obyczaj: walentynki, Halloween,

- Święto Zmarłych: okazja prywatna i publiczna,

- cmentarz jako społeczność zmarłych: nagrobki jako „front" zmarłego (w sensie Goffmanowskim),

- przyjechał cyrk,

- ludzie i psy,

- samochód jako obiekt kultu,

- bohaterowie na pomnikach: kogo przedstawiają, z jakiej epoki, ich język ciała,

- folklor wykorzeniony: Emaus, rezerwiści idą do cywila, szalikowcy,

- subkultura stadionu piłkarskiego,

- sekty i subkultury młodzieżowe: np. Hare Kryszna, punk, hip-hop,

- degradacja społeczna; alkoholizm i narkomania,

- supermarkety jako monumenty cywilizacji konsumpcyjnej,

- starość w wielkim mieście,

- kontestacja polityczna (polityka ulicy),

- rytuał uniwersytecki,

- utrapienia społeczeństwa masowego (tłum, tłok),

- niedostatki cywilizacyjne: brud, bałagan, wandalizm, graffiti,

- destrukcja środowiska naturalnego przez ekspansję człowieka,

- „egzotyczne" zawody i zajęcia,

- uniformizacja mody: ubioru, uczesania, ornamentacj i ciała,

- przeżytek kulturowy: kolejki w cywilizacji konsumpcyjnej.

Podobne prace

Do góry