Ocena brak

Aktywa, pasywa, bilans

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

Aktywa-zasoby majątkowe firmy.

Pasywa-źródła pochodzenia majątku.Pasywa:I Kapitały własne:-kapitał podstawowy-kapitał zapasowy-kapitał rezerwowy-wynik finansowy;II Kapitały obce(zobowiązania):-długoterminowe-krótkoterminowe-z tytułu pożyczek-z tytułu kredytu wobec banku-wobec państwa(ZUS)-wobec dostawcy-z tytułu wynagrodzeń.

Fundusze specjalne:-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Bilans-jest to dokument obrazujący stan firmy na daną chwilę,na dany dzień.Jest to zestawienie wartościowe ilości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zasady sporządzania bilansu:

-równość bilansowa (SUMA)AKTYWA=(SUMA)PASYWA

-moment bilansowy

-ciągłość bilansowa

-rosnąca płynność

-rosnąca wymagalność.

Majątek trwały:

I Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne:-koszty prac rozwojowych-wartość firmy-koszty organizacji

Nabyte prawa majątkowe:patenty,licencje,znaki towarowe,programy komputerowe;

II Rzeczowy majątek trwały:

Środki trwałe:-Grunty własne-budynki i budowle-Urządzenia techniczne,maszyny-środki transportu-pozostałe środki trwałe

Inwestycje rozpoczęte=środki trwale w budowie;

III Finansowy majątek trwały:

Udziały i akcje;Papiery wartościowe;Udzielone pożyczki długoterminowe;

IV Należności długoterminowe.

Majątek obrotowy-składniki które w trakcie prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie zmieniają swoją postać zużywają się lub zamieniane są na pieniądz.

Firma produkcyjna-ruch okrężny środków trwałych.

Aktywa-zasoby majątkowe firmy.

Pasywa-źródła pochodzenia majątku.Pasywa:I Kapitały własne:-kapitał podstawowy-kapitał zapasowy-kapitał rezerwowy-wynik finansowy;II Kapitały obce(zobowiązania):-długoterminowe-krótkoterminowe-z tytułu pożyczek-z tytułu kredytu wobec banku-wobec państwa(ZUS)-wobec dostawcy-z tytułu wynagrodzeń.

Fundusze specjalne:-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Bilans-jest to dokument obrazujący stan firmy na daną chwilę,na dany dzień.Jest to zestawienie wartościowe ilości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zasady sporządzania bilansu:

-równość bilansowa (SUMA)AKTYWA=(SUMA)PASYWA

-moment bilansowy

-ciągłość bilansowa

-rosnąca płynność

-rosnąca wymagalność.

Majątek trwały:

I Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne:-koszty prac rozwojowych-wartość firmy-koszty organizacji

Nabyte prawa majątkowe:patenty,licencje,znaki towarowe,programy komputerowe;

II Rzeczowy majątek trwały:

Środki trwałe:-Grunty własne-budynki i budowle-Urządzenia techniczne,maszyny-środki transportu-pozostałe środki trwałe

Inwestycje rozpoczęte=środki trwale w budowie;

III Finansowy majątek trwały:

Udziały i akcje;Papiery wartościowe;Udzielone pożyczki długoterminowe;

IV Należności długoterminowe.

Majątek obrotowy-składniki które w trakcie prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie zmieniają swoją postać zużywają się lub zamieniane są na pieniądz.

Firma produkcyjna-ruch okrężny środków trwałych.

Podobne prace

Do góry