Ocena brak

Akcesoria fotograficzne

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Początkowo akcesoria fotograficz­ne były prostymi urządzeniami, jak lampy oraz statywy. Dziś dostęp­nych jest wiele rodzajów sprzętu, dzięki któremu możliwa jest praca w różnych warunkach i uzyskiwanie różnorodnych efektów.
W początkach fotografii statyw lub inny obiekt, do którego można było mocować aparat, miał kluczowe znaczenie. Ów­czesne materiały fotograficzne cechowały się zni­komą, według dzisiejszych standardów, czułością i naświetlanie pojedynczej klatki trwało wiele sekund, a nawet minii Aby otrzymać ostre zdję­cie, aparat fotograficzny musiał pozostawać w tym czasie absolutnie nieruchomy. Co więcej, fotogra­fowany obiekt musiał być również absolutnie sta­tyczny, jeśli miał dobrze wyjść na fotografii.
Pochodzące z końca XIX wieku portrety wyko­nane w studio przedstawiają osoby sztywno upozowane, często wsparte na meblach, które pomaga­ły zachować niezmierną pozycję przez dłuższy czas. Szczególnie istotne i trudne było utrzymanie w bezruchu głowy - stosowano w tym celu prze­myślne podpórki szyi. Jasne światło w studio umoż­liwiało redukcję czasu naświetlania. Czasami wymagane duże natężenie światła otrzymywano, zapalając paski magnezu lub proszek magnezowy. Otrzymywano bardzo jasne oświetlenie, lecz przy okazji wydzielał się nieprzyjemny dym, a poza tym istniało niebezpieczeństwo pożaru.
Problem czasu ekspozycji rozwiązano, stosując materiały fotograficzne o wyższej czułości, a sam sprzęt stał się poręczniejszy. Wraz z wprowadze­niem małych, lekkich aparatów, fotografia stała się popularnym hobby. Rozszerzający się rynek spo­wodował powstanie wielu nowych firm produku­jących aparaty i akcesoria fotograficzne.

Podobne prace

Do góry