Ocena brak

Agrofitocenoza

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Zbiorowisko roślinne póluprawnych utrzymywane we względnej równowadzedzięki ustawicznej działalności człowieka.Jest to sztuczny układ utworzony przezczłowieka w celu uzyskania maksymalnegoplonu. Gł. rolę homeostatyczną w a. odgrywapłodozmian wraz z innymi zabiegami agrot. Wskład a. wchodzą:

1) roślina uprawna będącadominantem i grająca gł. rolę w tworzeniu jejśrodowiska;

2) chwasty z zapasem nasion wglebie;

3) mikroorganizmy glebowe występującew rizosferze i wiążące wolny azot z powietrza;

4) grzyby, bakterie, wirusy pasożytującena roślinach wyższych i wywołujące ichchoroby;

5) grzyby tworzące mikoryzę;

6) bakterie brodawkowe na korzeniach roślin.

A.wraz z zamieszkującymi ją organizmami zwierzęcymitworzy agrobiocenozę. Spośród wymienionychgrup roślin tylko roślina uprawnajest wprowadzana świadomie do a. przezczłowieka, rzadziej pożyteczne mikroorganizmyw postaci azotobakteryny lub nitraginy.Pozostałe istnieją niezależnie od woli człowieka,przynosząc szkodę roślinie uprawnej (agrofagi)lub sprzyjając jej rozwojowi, a przez tozwiększając jej plon (grzyby, bakterie i wirusyatakujące chwasty, bakterie wiążące wolnyazot z powietrza, bakterie nitryfikacyjne i in.).

Udział poszczególnych komponentów a. niejest stały; zmienia się wraz z rozwojem a. wciągu okresu wegetacyjnego i w dużym stopniuzależy od oddziaływania człowieka i warunkówabiotycznych siedliskowych (klimatu,gleby, wilgoci).

Zależności między organizmami w a. kształtowane są przez stosunkipokarmowe zależne od swoistych sposobówodżywiania się, wzajemne kształtowanie środowiskaoraz współzawodnictwo w przystosowywaniusię do niesprzyjających warunkówśrodowiska i w wykorzystywaniu wpływów sprzyjających.

Do góry