Ocena brak

Agrofitocenologia, agrofitosocjologia

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Naukao zbiorowiskach roślin pól uprawnych. Przedmiotem badań a. są agrofitocenozy wraz zcharakterystycznymi dla nich warunkami siedliskowymi i złożonymi zależnościami wzajemnymi pomiędzy tworzącymi je organizmami.

Do góry