Ocena brak

Agroekotop (gr. agrós - grunt, pole + oikos - dom, gospodarstwo + tópos - miejsce, okolica)

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Zespół lokalnych warunków przyr. rolnictwa,jak wys. położenia terenu n.p.m., urzeźbienie,zadrzewienie, kategoria ciężkości gleb, kompleksprzydatności roln. gleb, usłonecznienie,temp., opady itp., kształtujących warunki życiaorganizmów żywych. Ob. coraz częściejzwraca się uwagę na krajobraz, mający zazadanie wszechstronną poprawę siedliska naturalnego.

Podobne prace

Do góry