Ocena brak

AGREDA MARIA de, Maria Coronel

Autor /Chester Dodano /18.05.2012

Imię zak. Maria od Jezusa, bł., franciszkanka od Niepokalanego Poczęcia NMP, ur. 2 IV 1602 w Agredzie (Stara Kastylia), zm. 24 V 1665 tamże, hiszp. mistyczka, autorka dzieł z zakresu ascetyki.

W 1619 wstąpiła wraz z matką i siostrą do klasztoru, ufundowanego przez jej rodziców, od 1627 była w nim przełożoną; beatyfikowana 1672 lub 1673. Główne jej dzieło (powstałe 1660): Mistica ciudad de Dios, historia divina y vida de la virgen madre de Dios, Ma 1670;

przeciw niektórym jego sformułowaniom występowali teologowie, m. in. J. B. Bossuet, a przede wszystkim E. Amort (1696 potępiła je Sorbona); 1757 pap. Benedykt XIV zezwolił na druk w Rzymie; tłumaczenia pol.: Mistyczne miasto Boskie, cud Jego wszechmocności i przepaść łaski, Kr 1730 (w przekł. ks. S. Staniewskiego) oraz Miasto święte, Kalisz 1731 (przekł. ks. P. Kwiatkowskiego);

wydana jest również korespondencja A. z królem hiszp. Filipem IV : Cartas de la ven. madre sor Maria de A. y del señor Rey Felipe IV, Ma 188586; inne pisma pozostały w rpsach. Życie i pisma A. wywarły wpływ na ówczesną religijność w Hiszpanii i w innych krajach, w tym także w Polsce; ważny jest też jej wkład w rozwój mistyki chrześcijańskiej.

 

A. M. da Vicenza, Vita della Ven. Suor Maria d'A., Bo 1870; Z. Royo Campos, Agredistas y Antiagredistas, Totana 1929.

Podobne prace

Do góry