Ocena brak

AETERNA CAELI GLORIA

Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012

Hymn w laudesach na piątki (1. i 3. serii) tygodni zwykłych od 1971. Stanowi utwór alfabetyczny przypisywany św. Ambrożemu (PL 17, 1187);

w BR 1641 na piątki (w zmienionej wersji); treścią jest modlitwa do jedynego Syna Bożego, będącego synem Dziewicy, aby wszystkim podlegającym śmierci, pomógł powstawać do świadomego i gorliwego chwalenia Boga, oświecił ich świętą światłością, którą zwiastuje jutrzenka, celem uwolnienia ich zmysłów od ciemności świata i zachowania oczyszczonych serc na dzień ostateczny;

fragment końcowy zawiera prośbę o światło wiary i radość nadziei jako podstawę wzrostu miłości.

 

Chev 609, 610; AH II 33; Karyłowski 98; Gładysz 12, 60; LH III 640. 887.

Podobne prace

Do góry