Ocena brak

ADRENOKORTYKOTROPOWY HORMON (ACTH, kortykotropina)

Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013

Polipeptyd zbudowany z 39 aminokwasów, wytwarzany przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej. Pobudza korę gruczołu nadnerczowe-go do wydzielania kortyzolu i słabo działających androgenów. Funkcją ACTH jest też stymulowanie przemiany cholesterolu w pregnenolon, prekursor wszystkich hormonów steroidowych (mineralokor-tykoidów, np. aldosteronu, androgenów nadner-czowych oraz glikokortykoidów).

Jest uwalniany pulsacyjnie, pod wpływem hormonu podwzgórza -kortykolibereliny (CRH), w odpowiedzi na niskie stężenie glikokortykoidów we krwi. ACTH, kortyzol i inne kortykosteroidy (również steroidy egzogenne), krążąc we krwi, wywołują na zasadzie sprzężenia zwrotnego hamowanie wydzielania CRH i ACTH. Sprzężenie CRH- ACTH-kortyzol wpływa na procesy metaboliczne i odpowiedź fizjologiczną organizmu na długotrwałe sytuacje stresowe.

ACTH jest głównym regulatorem wzrostu i działania kory nadnerczy. Przy braku wydzielania ACTH kora nadnerczy ulega zanikowi i 'wydzielanie kortyzolu ustaje. Wydzielany przez niektóre neurony podwzgórza pełni również rolę neuroprzekaźnika. Prawidłowe stężenie ACTH w osoczu człowieka wynosi 10-80 pg/ml i podlega dobowym wahaniom.

Podobne prace

Do góry