Ocena brak

Administracja ziem polskich pod okupacją radziecką

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Po 17.09.1939 r. pod okupacją radziecką znalazła się prawie  połowa terytorium Rzeczypospolitej. Przejściowo władze  na zajętym terytorium sprawowały Zarządy Tymczasowe, które podległe były terenowym jednostkom Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). 22.10.1939 r. odbyły się  wybory do zgromadzeń ludowych.  

Polacy jednakże  nie mogli wysuwać swoich kandydatów co było  następstwem włączenia do republiki białoruskiej województwa białostockiego i nowogrodzkiego natomiast Galicja Wschodnia i Wołyń zostały włączone do republiki ukraińskiej. Na tych ziemiach wprowadzono radziecki aparat administracyjny, wymiaru sprawiedliwości i partyjny oraz  wszystkim mieszkańcom wcielonych republik nadano obywatelstwo radzieckie. 

Po zajęciu  Wileńszczyzny w  1940 r. , powtórzono schemat wyborów  nowego parlamentu i rządu  komunistycznego. Unifikacji wcielonych ziem polskich z republikami radzieckimi w stosunku do ludności polskiej służyć miały wprowadzone represje (aresztowania, konfiskaty mienia, deportacje cywilów w głąb  Rosji , wymordowanie jeńców wojennych ). W 1941 tereny polskie znajdujące się pod okupacją radziecką znalazły się w rękach Niemiec i zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa (dystrykt Galicja z siedzibą we Lwowie), w części do Rzeszy (białostockie). Reszta ziem weszła w skład tzw. komisariatów Rzeszy (Ukraina i Wschód).

Podobne prace

Do góry